Με στόχο την απόλυτη ενεργειακή του αυτονομία και τον περιορισμό των λειτουργικών του εξόδων, ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού προχωρά το επόμενο διάστημα στην κατασκευή του δικού του φωτοβολταϊκού, ισχύος 500kwh.

Πρόκειται για φωτοβολταϊκό στέγης, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης με 285.000 ευρώ και το ΑΣΕΠΟΠ να έχει πάρει ήδη την έγκριση των όρων σύνδεσης, κάτι που σημαίνει πως απομένουν μικρές λεπτομέρειες ώστε να ξεκινήσει η τοποθέτηση των πάνελ.

Το συγκεκριμένο έργο θα αποφέρει στον ΑΣΕΠΟΠ ένα πολύ μεγάλο κέρδος στα ταμεία του, καθώς ετησίως ο συνεταιρισμός καλείται να πληρώνει στη ΔΕΗ 70-80.000 ευρώ και με τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού έχει υπολογιστεί πως ενδεχομένως να καλύπτεται το 60-70% του συνολικού ποσού.

Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται σε μια συνολική παρέμβαση που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΑΣΕΠΟΠ με τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιρίου και την αλλαγή του υπάρχοντος φωτισμού.

Το συνολικό κόστος αυτών των εργασιών μαζί με το φωτοβολταϊκό φτάνει στις 600.000 ευρώ, χρήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα από τον Τοπικό Πόρο.

Παράλληλα ο ΑΣΕΠΟΠ μέσω και άλλων προγραμμάτων όπως το Leader, έχει εκπονήσει σχεδιασμό για την κατασκευή νέου κτιρίου, με την τήρηση των απαραίτητων κανόνων ασφάλειας και υγιεινής, με την εξασφάλιση όλων των πιστοποιήσεων υψηλής ποιότητας.