Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την αίτηση συμπερίληψης του οίνου “Würzburger Stein-Berg”της Γερμανίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ). 

Το “Würzburger Stein-Berg” είναι μια ονομασία που καλύπτει τα λευκά κρασιά που παράγονται στην περιοχή Würzburg στη Βαυαρία. 

Η άμεση γειτνίαση με τον ποταμό Main, σε συνδυασμό με το αστικό μικροκλίμα δίπλα στην πόλη Würzburg, δίνει στα κρασιά “Würzburger Stein-Berg” καθοριστικά χαρακτηριστικά για την ποιότητά τους. 

Τα κρασιά που παράγονται από τα σταφύλια που καλλιεργούνται στην περιοχή είναι απαλά, αρμονικά, στρογγυλά και βαθιά, με μυρωδιές και αρώματα από πυριτόλιθο. Η αιώνια τεχνογνωσία των αμπελουργών καθώς και οι μέθοδοι παραγωγής που ορίζονται για εκατοντάδες χρόνια από την παράδοση διαμόρφωσαν διαρκώς το άρωμα των κρασιών. 

Αυτή η νέα ονομασία θα ενταχθεί στις 1176 ονομασίες της βάση δεδομένων eAmbrosia.