Η εταιρεία DUPONT, την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020, διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Βελτιστοποίηση της ανάπτυξης του μαστού και μεγιστοποίηση της γαλακτοπαραγωγής των χοιρομητέρων».

Στο διαδικτυακό σεμινάριο θα αναλυθούν:

  • οι παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση της μαστογένεσης
  • ο ρόλος των ενζύμων στη βελτίωση της απόδοσης των θηλαζουσών χοιρομητέρων

Ομιλητές:

Chantal Farmer, Agriculture and Agri-Food, Canada

Rafael Duran, DuPont Animal Nutrition

Συντονιστής: Deepak Velayudhan, DuPo

nt Animal Nutrition