Οι παγκόσμιοι ηγέτες κάλεσαν μια επείγουσα δράση για τη μετατροπή των συστημάτων γεωργικών προϊόντων διατροφής ώστε να τα καταστήσουν πιο βιώσιμα και ανθεκτικά ενόψει της πανδημίας COVID-19 και άλλων κρίσεων και να διασφαλίσουν ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε προσιτές, υγιείς και θρεπτικά τρόφιμα. 

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε ειδικό σεμινάριο για τα τρόφιμα και τη διατροφή, που διοργανώθηκε από τον FAO, με τίτλο Επείγουσα πρόσκληση για μετασχηματισμό συστημάτων γεωργικών τροφίμων ώστε να επιτευχθεί υγιεινή διατροφή για όλους .

Στις εναρκτήριες παρατηρήσεις του, ο Γενικός Διευθυντής του FAO QU Dongyu τόνισε ότι η αλληλεγγύη, ο επείγων χαρακτήρας και η δράση ήταν τρία κρίσιμα στοιχεία που απαιτούνται για την επίτευξη προόδου στη μετατροπή των συστημάτων γεωργικών τροφίμων σε υγιεινότερες δίαιτες. Ο FAO εκτιμά ότι περισσότεροι από 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά μια υγιεινή διατροφή που ικανοποιεί τα απαιτούμενα επίπεδα βασικών θρεπτικών ουσιών και 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούν ούτε να αντέξουν οικονομικά τη φθηνότερη υγιεινή διατροφή.

Ο Γενικός Διευθυντής τόνισε ότι πρέπει να αναληφθούν δράσεις όχι μόνο για τη βελτίωση της παραγωγής, αλλά και για τη δημιουργία συνθηκών για τους ανθρώπους να καταναλώνουν υγιεινά τρόφιμα, κάτι που απαιτεί ολοκληρωμένες δράσεις από όλους τους ενδιαφερόμενους σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο και σε πολλά μέτωπα – όχι μόνο στη γεωργία, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς όπως το εμπόριο, η υγεία, το περιβάλλον, η εκπαίδευση και οι υποδομές.

Ξεχώρισε τρεις κρίσιμους οδηγούς:

(i) υποστήριξη χωρών, ιδίως των λιγότερο ανεπτυγμένων, για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους, πρωτίστως μέσω αυξημένων επενδύσεων ·

(ii) μετατόπιση των γεωργικών πολιτικών προς τη βιώσιμη παραγωγή πιο υγιεινών τροφίμων, όπως φρούτα, λαχανικά και ψάρια, καθώς και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, παρά υψηλές ποσότητες βασικών τροφίμων όπως ρύζι, σιτάρι και αραβόσιτος ·

(iii) εφαρμογή καινοτομιών και ψηφιακών τεχνολογιών σε συστήματα γεωργικών προϊόντων διατροφής για την αειφόρο αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας και την ένταξη των μικρών αγροτών στις αγορές