Το Κοινοβούλιο συμφώνησε να καταργήσει τους δασμούς της ΕΕ για τους αστακούς σε αντάλλαγμα για τους χαμηλότερους δασμούς των ΗΠΑ σε μια σειρά εξαγωγών της ΕΕ.

Σε αντάλλαγμα για την κατάργηση των δασμών σε ζωντανούς ή κατεψυγμένους αστακούς που εισάγονται από τις ΗΠΑ, η ΕΕ θα λάβει απαλλαγή από δασμούς ανάλογης οικονομικής αξίας στα δικά της προϊόντα , όπως έτοιμα γεύματα, ορισμένα κρυστάλλινα γυαλικά και αναπτήρες τσιγάρων. Αυτή είναι η πρώτη διαπραγμάτευση τιμολογίων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ για πάνω από 20 χρόνια και ισχύει για όλους τους εμπορικούς εταίρους του ΠΟΕ.

Το Κοινοβούλιο υποστήριξε τη συμφωνία με 638 ψήφους υπέρ, 45 κατά και 11 αποχές «ως βάση για μια ανανεωμένη εποικοδομητική διατλαντική δέσμευση».

Το ψήφισμα σημειώνει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν εμπλακεί σε διαμάχη σχετικά με τους δασμούς των ΗΠΑ που επιβλήθηκαν τον Ιούνιο του 2018 για ευρωπαϊκά χάλυβα και αλουμίνιο και γεωργικά προϊόντα.

Επόμενα βήματα                                 

Το Συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει τον κανονισμό. Μετά την ψηφοφορία στην ολομέλεια, ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα, με αναδρομική ισχύ από την 1η Αυγούστου 2020.

Ιστορικό

Στην πρώτη συμφωνία μείωσης δασμών ΕΕ-ΗΠΑ σε δύο δεκαετίες, οι δύο εταίροι συμφώνησαν στις 21 Αυγούστου να εξαλείψουν ή να μειώσουν τους δασμούς για έναν μικρό αριθμό δασμολογικών γραμμών που καλύπτουν 168 εκατομμύρια ευρώ εξαγωγών ΕΕ και ΗΠΑ. Δείτε τη λίστα των προϊόντων εδώ .