Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε έναν κανονισμό που επιτρέπει στα κράτη μέλη να επιστρέψουν 434 εκατομμύρια ευρώ στους ευρωπαίους αγρότες.

Το ποσό αυτό αφαιρέθηκε αρχικά κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2020 από τις άμεσες πληρωμές των αγροτών στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) για τη δημιουργία του φετινού αποθεματικού γεωργικής κρίσης.

Δεδομένου ότι το αποθεματικό κρίσης δεν χρησιμοποιήθηκε το οικονομικό έτος 2020, τα ποσά που αφαιρέθηκαν από τις άμεσες πληρωμές φέτος μπορούν να επιστραφούν στους γεωργούς από τα κράτη μέλη από την 1η Δεκεμβρίου 2020.

Η έννοια του αποθεματικού γεωργικής κρίσης και ο μηχανισμός αποζημίωσής της συμφωνήθηκαν στη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ του 2013. Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο οικονομικό έτος 2014.

Η έκπτωση ισχύει μόνο για εισοδηματική στήριξη άνω των 2.000 ευρώ και δεν ισχύει ακόμη για την Κροατία για το οικονομικό έτος 2020. Αυτό οφείλεται στη διαδικασία σταδιακής εισαγωγής των επιπέδων στήριξης μετά την ένταξη στην ΕΕ.

Για την Κροατία, που εντάχθηκε στην ένωση το 2013, η στήριξη εισοδήματος στο πλαίσιο της ΚΓΠ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως.