Πότε και πως είναι επιτρεπτή και αναγκαία η διάνοιξη δρόμων σε δάση και προστατευμένες περιοχές αποσαφηνίζει το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας) με ανακοίνωσή του μετά από ζητήματα που ανέκυψαν για το θέμα αυτό από δασολόγους της περιοχής.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του το ΓΕΩΤΕΕ αναφέρει: «Η διάνοιξη οδών για την εξυπηρέτηση εκμεταλλεύσεων, έργων και δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται διά μέσου δασών, δασικών εκτάσεων και δημοσίων εκτάσεων των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της τεχνικής και περιβαλλοντικής μελέτης αυτών. Οι δαπάνες κατασκευής, συντήρησης, καθώς και αποζημιώσεων τούτων, βαρύνουν τους δικαιούχους. Η οδός, μετά τη διάνοιξή της αποδίδεται σε δημόσια χρήση. Όταν εκλείψει ο λόγος της επέμβασης, η οδός διατηρείται, εφόσον κριθεί από τη δασική υπηρεσία ότι ανταποκρίνεται στους όρους του άρθρου 15 του παρόντος νόμου, άλλως, η καταληφθείσα υπό της οδού έκταση αναδασώνεται, με τους όρους του άρθρου 45 παράγραφος 8 του παρόντος κεφαλαίου».

Στα παραπάνω να προστεθεί ότι επιτρέπεται η διάνοιξη δρόμων δεκάδων χλμ. για την κατασκευή αιολικών πάρκων εντός προστατευόμενων περιοχών κι αναδασωτέων εκτάσεων, καθώς και ορθώς στην παράγραφο 2 του άρθρου 47Α του ιδίου νόμου που αφορά τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, προβλέπεται η διάνοιξη δρόμων  πρόσβασης για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας τους.

Επειδή παρουσιάστηκαν προβλήματα κατά την εφαρμογή του άρθρου 48 παρ.3 όσον αφορά την ερμηνεία του όρου εκμετάλλευση, στην ανωτέρω παράγραφο θα θέλαμε να προστεθεί με σαφή τρόπο στη δασική νομοθεσία ότι στις εκμεταλλεύσεις συμπεριλαμβάνονται και οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις, για τις οποίες θα μπορεί να γίνει διάνοιξη δασικού δρόμου.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε τη συμβολή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, ιδιαιτέρως μάλιστα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όπου τις περισσότερες φορές οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις συνυπάρχουν και εναλλάσσονται με δάση, βοσκοτόπια και δασικές εκτάσεις.

Συνεπώς η εύρυθμη λειτουργία και η βιωσιμότητα αυτών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων εξαρτάται άμεσα από τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα σε πολλές ορεινές περιοχές της χώρας γίνεται η εγκατάσταση νέων γεωργικών καλλιεργειών (καστανιές, καρυδιές, κρανιές κ.α.) με καλές οικονομικές προοπτικές που θα συμβάλουν στην απασχόληση των νέων στην ορεινή επαρχία ώστε να αποφευχθεί η ερημοποίησή της.

Τέλος, αν υπάρχει αμφιβολία για το αν όντως ο σκοπός της διάνοιξης δρόμου είναι η γεωργική εκμετάλλευση, η δασική υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει αν η γεωργική εκμετάλλευση δηλώνεται στο ΟΣΔΕ και σε διαφορετική περίπτωση να επιβάλλει στον ενδιαφερόμενο να προβεί στα προβλεπόμενα φυτοτεχνικής μελέτης (αποκατάσταση του δρόμου και επαναφορά φυσικής βλάστησης)”.