Μετά το περσινό ιστορικό ρεκόρ εσοδείας ελαιόκαρπου στην Καλιφόρνια, η φετινή αναμένεται μικρότερη, αλλά ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί επακριβώς ο όγκος της, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κυμαίνονται μεταξύ 20.000 και 32.000 τόνων.

Η αρχική εκτίμηση της California Olive Committee τον Ιούλιο για 24.000 τόνους αναθεωρήθηκε τον Αύγουστο για 30.000 τόνους, από το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ, με τον Dennis Burreson, της Musco Family Olive Co. να κάνει λόγο για 32.000 τόνους. Σημειωτέον ότι το 2019 καταγράφηκε ιστορικό ρεκόρ σοδειάς με 90.000 τόνους ελιάς.

Η μεγάλη μείωση του όγκου παραγωγής εξηγείται βεβαίως από τη φυσική κυκλικότητα του φαινομένου, αλλά θέτει σε δοκιμασία την υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ προκαλεί συζητήσεις και στην Καλιφόρνια για το εύρος της καλλιεργήσιμης γης που απαιτείται ώστε να καλύπτεται όλο και περισσότερο τμήμα της καταναλωτικής ζήτησης από εγχωρίως παραγόμενο προϊόν.

Κατά τις παρελθούσες τρεις δεκαετίες, ο κλάδος της επιτραπέζιας ελιάς στις ΗΠΑ στηριζόταν σε χύδην εισαγωγές από το εξωτερικό, δεδομένου ότι η παραγωγική δυνατότητα της Καλιφόρνια δεν ήταν επαρκής για να καλύψει την εγχώρια ζήτηση», σύμφωνα με αναφορά της μεγάλης αμερικανικής εταιρείας του κλάδου Bell Carter Foods. Σημειωτέον ότι οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις ελαιόδεντρων στην Καλιφόρνια εμφανίζουν φθίνουσα πορεία.

Παράλληλα, η μειωμένη φετινή σοδειά αποδίδεται και στην πτώση του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού, εξαιτίας μιας σειράς από λόγους, όπως οι περιορισμοί στην εποχική μετανάστευση, καθώς και η ενσκήψασα πανδημία.