Την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των «Τυποποιημένων προϊόντων και της Αγροτοδιατροφής» ανακοίνωσε το Επιμελητήριο Δράμας.

Ωφελούμενοι της πράξης είναι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα ή εποχικά εργαζόμενοι. Στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και όσοι εργαζόμενοι τελούν σε αναστολή των συμβάσεών τους και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα από τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις μπορεί να γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://024.uhc.gr.