Την e-πλατφόρμα EuroShoring, στην οποία κάθε ελληνική εταιρεία μπορεί να παρουσιάζει τα προϊόντα και τις παραγωγικές δομές της καθώς και να προβάλλεται ως δυνητικός – ιδανικός συνεργάτης γερμανικής επιχείρησης, δημιούργησε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, παρέχοντας ένα σύγχρονο – ψηφιακό εργαλείο, ιδιαίτερα χρήσιμο για τη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα στον εφοδιασμό.

Η απόφαση του Επιμελητηρίου να στηρίξει τη νέα αυτή πρωτοβουλία βασίσθηκε στη διαπιστωμένη πρόθεση πολλών βιομηχανικών ομίλων να μειώσουν την εξάρτησή τους κυρίως από την Ασιατική αγορά, μετατοπίζοντας την παραγωγική διαδικασία σε γεωγραφικά εγγύτερες χώρες (Nearshoring), ώστε να στραφούν σε έναν βιώσιμο ανασχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας με ευρωπαϊκούς παράγοντες.

Η νέα πλατφόρμα του Επιμελητηρίου ακολουθεί τη γενικότερη τάση του επιχειρείν περί αναζήτησης εναλλακτικών και αξιόπιστων λύσεων στην παραγωγή και τη διακίνηση αγαθών, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας της Κεντρικής Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK), σύμφωνα με τα οποία, το 33% των γερμανικών επιχειρήσεων ψάχνουν νέους προμηθευτές, ενώ 22% εκφράζουν ενδιαφέρον για δημιουργία νέων μονάδων παραγωγής εντός των ευρωπαϊκών συνόρων.

Μέσω του EuroShoring, όπου ήδη παρουσιάζονται 5 βασικοί κλάδοι της βιομηχανίας και ειδικότερα, η κλωστοϋφαντουργία, τα τρόφιμα και ποτά, το ICT, η μεταλλουργία κι η φαρμακοβιομηχανία, κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αναρτήσει στοιχεία σχετικά με:

  • Το προφίλ και την ιστορία της
  • Τα προϊόντα και τα τεχνικά ή άλλα χαρακτηριστικά τους
  • Τον εξοπλισμό της
  • Τις δομές παραγωγής
  • Τις πιστοποιήσεις που τυχόν διαθέτει
  • Άλλο πληροφοριακό υλικό σε μορφή PowerPoint / PDF, καθώς και εταιρικό βίντεο, εφόσον αυτό είναι αναρτημένο ήδη στο YouTube
  • Τον υπεύθυνο και τα στοιχεία επικοινωνίας του, ώστε μέσω της πλατφόρμας EuroShoring και υπό τον συντονισμό του Επιμελητηρίου να οργανώνονται Β2Β συναντήσεις

Όπως σημειώνει ο Γενικός Διευθυντής και Μέλος Δ.Σ. του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, «η πανδημία του Covid-19 κατέστησε σαφές, ότι ένας μεγάλος αριθμός ευρωπαϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνται διεθνώς, αντιμετώπισαν δυσκολίες και ελλείψεις στην παραγωγή τους λόγω της εξάρτησης από μη ευρωπαϊκές χώρες. Ταυτόχρονα, αυξάνεται σημαντικά η επιθυμία για διαφάνεια στην αλυσίδα εφοδιασμού. Σημαντικός λόγος που εμποδίζει την επίτευξη της διαφάνειας αυτής, αποτελεί η προβληματική επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων εταίρων και η έλλειψη δικτύωσης με προμηθευτές και πελάτες.

Η περιορισμένη εμπιστοσύνη όσον αφορά την ασφάλεια στην ανταλλαγή δεδομένων και η υψηλή δαπάνη χρόνου και χρήματος για την εφαρμογή των απαραίτητων τεχνολογιών, αποτελούν επιπλέον εμπόδια που συνεχίζουν να περιπλέκουν την οικοδόμηση μιας αξιόπιστης εφοδιαστικής αλυσίδας. Σε αυτά τα ζητήματα έρχεται να δώσει άμεσες και μετρήσιμες λύσεις η πλατφόρμα EuroShoring».