Τους τελευταίους μήνες τα μονοπάτια της Σκιάθου μελετήθηκαν σε βάθος και επανασχεδιάστηκαν, με στόχο την προσαρμογή τους στις ανάγκες του σύγχρονου πεζοπορικού κοινού. Το νέο δίκτυο μονοπατιών θα είναι έτοιμο προς χρήση εντός του 2021, και πρόκειται για ένα πρόγραμμα του Δήμου Σκιάθου.

Η έρευνα και ο σχεδιασμός του δικτύου μονοπατιών πραγματοποιήθηκε από την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση “Μονοπάτια της Ελλάδας”. Τα μονοπάτια  – όπως αναφέρεται – μελετήθηκαν και σχεδιάστηκαν με προσοχή, με γνώμονα τις ανάγκες του ευρύτερου πεζοπορικού κοινού, για πεζοπόρους κάθε επιπέδου, προτείνοντας εύκολες έως και μέτριας δυσκολίας διαδρομές. Θα υπάρξει επίσης και μία διαδρομή προσβάσιμη σε Α.Μ.Ε. Α . Το νέο δίκτυο θα έχει μήκος πάνω από 100 χιλιόμετρα, χωρισμένα σε 15 διαδρομές. Το μήκος των διαδρομών κυμαίνεται μεταξύ 0.7 και 11 χιλιομέτρων. Ο χρόνος πεζοπορίας κυμαίνεται μεταξύ 15 λεπτών και 5 ωρών.

Σήματα με χρώμα, τοποθετημένα με συγκεκριμένη μεθοδολογία, θα συνοδεύουν τον πεζοπόρο με ασφάλεια.  Πινακίδες με πληροφορίες για προορισμούς, χρόνο πεζοπορίας, απόσταση κ.ά. θα βοηθούν και θα ενημερώνουν τον πεζοπόρο σε σημαντικές διασταυρώσεις. Πινακίδες εισαγωγής θα ενημερώνουν τους πεζοπόρους στα σημεία εκκίνησης της κάθε διαδρομής, οι οποίες θα περιέχουν λεπτομερή χάρτη της διαδρομής, υψομετρική καμπύλη, τεχνικές πληροφορίες κ.ά.

Μια πλούσια σε πληροφορίες και φωτογραφίες ιστοσελίδα θα βοηθάει τους πεζοπόρους να κάνουν την επιλογή τους ανάλογα με το μονοπάτι που θα ακολουθήσουν. Η ιστοσελίδα θα είναι συνδεδεμένη και με Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.  Μια δωρεάν εφαρμογή, που λειτουργεί εκτός σύνδεσης θα είναι διαθέσιμη για τους πεζοπόρους και θα αποτελεί τον ψηφιακό τους ξεναγό στα  μονοπάτια της Σκιάθου.  Ένα δωρεάν φυλλάδιο θα είναι διαθέσιμο για το ευρύτερο τουριστικό κοινό της Σκιάθου. Θα περιέχει πεζοπορικό χάρτη, πλούσιο φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες για τις διαδρομές.