Το βρετανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs) επικαιροποίησε συμπληρωματικά με νέες οδηγίες τις διαδικασίες σήμανσης τροφίμων.

Η περίοδος προσαρμογής θα είναι διάρκειας 21 μηνών, δηλαδή μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2022 για την σήμανση προϊόντων, τα οποία θα πωλούνται στη Μεγάλη Βρετανία.

Για την Βόρειο Ιρλανδία (Northern Ireland, ΝΙ), οι όποιες ενδεχόμενες μικροαλλαγές θα πραγματοποιηθούν μετά την λήξη της μεταβατικής περιόδου την 31η Δεκεμβρίου 2020. Οι οδηγίες αυτές τίθενται υπό τις προϋποθέσεις της κοινοβουλευτικής έγκρισης και της συμφωνίας με τις αποκεντρωμένες διοικήσεις.

Συγκεκριμένες αναφορές στην εν λόγω ανακοίνωση για τις διαφορές στη σήμανση μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας γίνονται σχετικά με την σήμανση της διεύθυνσης υπευθύνου επιχειρήσεων τροφίμων (food business operator – FBO, διαφορές μεταξύ της σήμανσης της διεύθυνσης του υπευθύνου στη χώρα παραγωγής ή του εισαγωγέα), με την σήμανση της χώρας (ή ομάδας χωρών) καταγωγής, των φρούτων και λαχανικών, του ελαιολάδου, των μειγμάτων μελιού, του βοείου και μοσχαρίσιου κρέατος, των αυγών και του κιμά κρέατος , οι οποίες αφορούν στις περισσότερες των περιπτώσεων χρήση της σήμανσης EU και non EU, UK και non UK, origin EU, UK (NI), blend of EU, blend of non EU, blend of EU and non-EU, λίστας με όλες τις χώρες προέλευσης (list of each country of origin).

Δεν φαίνεται να υπάρχουν αλλαγές ως προς την σήμανση των σημάτων υγείας και ταυτοποίησης μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2022.

Η σχετική ανακοίνωση εντοπίζεται στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/food-and-drink-labelling-changes-from-1-january-2021.

Οδηγίες σε έγγραφο στο σύνδεσμο: https://www.food.gov.uk/business-guidance/guidance-on-health-and-identification-marks-that-applies-from-1-january-2021