Συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου Κατασκευή- Συντήρηση Ποτιστρών 2020, συνολικού προϋπολογισμού 74.400 ευρώ υπέγραψε ο Δήμαρχος Γρεβενών Γιώργος Δασταμάνης.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Γρεβενών και αφορά εκτεταμένες τεχνικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα εξασφαλίσουν την εύρυθμη παροχή του πόσιμου νερού, την επισκευή και αντικατάσταση των φθαρμένων υλικών και την καλύτερη πρόσβαση μόνιμων και μετακινούμενων παραγωγών.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του ο Δήμος Γρεβενών, “η Δημοτική Αρχή δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που συμβάλλουν στην άνθηση του πρωτογενή μας τομέα, όπως είναι η ριζική ανανέωση και αναβάθμιση του δικτύου των ποτιστρών, εξυπηρετώντας έτσι τις ανάγκες του ντόπιου, αλλά και νομαδικού ζωικού κεφαλαίου και βοηθώντας εμπράκτως παλιές και νέες κτηνοτροφικές μονάδες των ορεινών Γρεβενών.