Ως προς τις προδιαγραφές εμπορίας που θα ισχύουν από την 1/1/2021 για τα εισαγόμενα στη Μεγάλη Βρετανία οπωροκηπευτικά προέλευσης ΕΕ επανήλθε με έγγραφό του το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η τελευταία αλλαγή αφορά το ενδεχόμενο να απαιτηθεί η προσκόμιση βρετανικού πιστοποιητικού συμμόρφωσης οπωροκηπευτικών προέλευσης ΕΕ σε δειγματοληπτικό έλεγχο που μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την είσοδο του φορτίου στη Μεγάλη Βρετανία.

Συγκεκριμένα, οι νεότερες οδηγίες έχουν ως εξής:

Εξαγωγή οπωροκηπευτικών από την ΕΕ στη Μεγάλη Βρετανία

Οι διαδικασίες ελέγχου στα σύνορα των προδιαγραφών εμπορίας οπωροκηπευτικών προέλευσης ΕΕ θα αλλάξουν από την 1/1/2021.

Μικρό μέρος των εισαγωγών οπωροκηπευτικών προέλευσης ΕΕ θα επιλέγεται δειγματοληπτικά για έλεγχο, προκειμένου να πιστοποιείται η συμμόρφωση με τις βρετανικές προδιαγραφές εμπορίας. Όταν κάποιο φορτίο επιλέγεται για έλεγχο, ο εισαγωγέας θα  ενημερώνεται αν χρειάζεται να εξασφαλίσει πιστοποιητικό συμμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται στη Μεγάλη Βρετανία. Για εισαγωγή στην Αγγλία και στην Ουαλία η αίτηση για το πιστοποιητικό συμμόρφωσης θα γίνεται μέσω του συστήματος PEACH (https://www.gov.uk/importing-plants-fresh-produce-using-peach-system).

Για εισαγωγή στη Σκωτία, ο εισαγωγέας πρέπει να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία Science & Advice for Scottish Agriculture (hort.marketing@gov.scot).

Ειδικά για την εισαγωγή πράσινων μπανανών, θα απαιτείται πάντα η προσκόμιση βρετανικού πιστοποιητικού συμμόρφωσης, εκτός αν ο εισαγωγέας έχει εξασφαλίσει σχετική απαλλαγή.

Δεν θα απαιτείται προσκόμιση πιστοποιητικού συμμόρφωσης εκδοθέντος στο κ-μ ΕΕ από το οποίο πραγματοποιείται η εξαγωγή.

Η διαδικασία αίτησης για την απόδοση στα κ-μ ΕΕ καθεστώτος εγκεκριμένων υπηρεσιών ελέγχου στη Μεγάλη Βρετανία (GB Approved Inspection Services – AIS) θα ανακοινωθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2023.

Αποστολές οπωροκηπευτικών από την ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία

Καμία αλλαγή στις προδιαγραφές εμπορίας οπωροκηπευτικών προέλευσης ΕΕ που θα πωλούνται στη Βόρεια Ιρλανδία.

Διακίνηση οπωροκηπευτικών από τη Βόρεια Ιρλανδία στη Μεγάλη Βρετανία

Καμία αλλαγή στις απαιτήσεις διακίνησης οπωροκηπευτικών προέλευσης ΕΕ από τη Βόρεια Ιρλανδία στη Μεγάλη Βρετανία.