Στην κοινή γενική συνέλευση των μελών των αγροτικών συνεταιρισμών «Α. Σ. Ένωση Αγρινίου» και «Ελαιουργικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Άμφισσας», που πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο με τηλεδιάσκεψη στις 08-12-2020, ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγχώνευσής τους σε ενιαίο συνεταιρισμό, δι’ απορροφήσεως του δεύτερου από τον πρώτο, κατά τα οριζόμενα και στις διατάξεις του Ν. 4673/2020 περί  Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

Επιτεύχθηκε έτσι, ο κοινός στόχος των διοικήσεών τους, για τη δημιουργία ενός πιο ισχυρού και αποτελεσματικού συνεταιριστικού σχήματος, τόσο σε επίπεδο οικονομικών στοιχείων  όσο και σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων, ώστε με τη συνένωση των δυνάμεων των συνεταιριστών μελών του, να μπορεί να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις σύγχρονες ανάγκες του συνεταιριστικού κινήματος, αλλά και της ανταγωνιστικότητας στον τομέα της αγροτικής παραγωγής και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, όπως αυτές διαμορφώνονται, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό και  διεθνές επίπεδο.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το όραμα λοιπόν των διοικήσεων των συνεταιρισμών και των Προέδρων των διοικητικών τους  συμβουλίων κ. Θωμά Κουτσουπιά και κ. Ηλία Ξηρού έγινε πραγματικότητα.

Η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης έγινε με τηλεδιάσκεψη, λόγω των απαγορευτικών μέτρων συνάθροισης, που έχουν επιβληθεί εξαιτίας του Covid-19,  μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας «electobox» και μάλιστα με άψογο, απόλυτα διαφανή και υποδειγματικό τρόπο.

Κατά την παραπάνω κοινή συνεδρίαση των μελών των συγχωνευθέντων συνεταιρισμών   ψηφίστηκε το νέο καταστατικό του συνεταιρισμού, ο οποίος θα φέρει την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΣΑΣ»  και το διακριτικό τίτλο «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», με έδρα το Αγρίνιο και περιφέρεια τη γεωγραφική περιοχή που ορίζεται  από τα διοικητικά όρια των Νομών Αιτωλ/νίας  και Φωκίδος, ενώ αναδείχθηκε και νέο  Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο αυτού, στα οποία εξελέγησαν μέλη και από τους δύο συνεταιρισμούς. Οι αρχαιρεσίες διεξήχθησαν από τριμελή εφορευτική επιτροπή, που εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση, υπό την προεδρία δικαστικού αντιπροσώπου.

Ο υποδειγματικός τρόπος διεξαγωγής των εργασιών της Γ.Σ. με τηλεδιάσκεψη, απέδειξε εκτός των άλλων, ότι οι αγρότες της περιοχής μας βρίσκονται πάντοτε κοντά στις εξελίξεις και μπορούν να ανταπεξέρχονται με επιτυχία όχι μόνο στις εκάστοτε ανάγκες της σύγχρονης αγροτικής παραγωγής, αλλά και στις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Κουτσουπιάς Θωμάς  –  πρόεδρος

Καλλίμορφος Ιωάννης  –  αντιπρόεδρος

Στυλιαράς Ιωάννης  –  ταμίας

Τσώλος Ιωάννης  –  γραμματέας

Τσώλης Δημήτριος  –  μέλος

Η σύνθεση του νέου εποπτικού συμβουλίου έχει ως εξής:

Ξηρός Ηλίας  –  πρόεδρος

Καραπάνος Διονύσης   –  γραμματέας

Τάκης Δημήτρης   –   μέλος