Ο Ενιαίος Οινοποιητικός Συνεταιρισμός ΣΑΜΟΥ ανακοινώνει ότι από 14/12/2020 ξεκινά η πληρωμή των παραγωγών για την εσοδεία 2020.