Με την παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μ. Βορίδη και του Υφυπουργού κ. Κ. Σκρέκα πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 με τηλεδιάσκεψη, λόγω των περιοριστικών μέτρων COVID 19, η 9η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Στην συνεδρίαση προήδρευσε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Κ. Μπαγινέτας και συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Περιφερειών, των Υπουργείων, των Υπηρεσιών και λοιπών Φορέων που αποτελούν Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης στην εισήγησή του αναφέρθηκε σε βασικές προτεραιότητες της φετινής χρονιάς, οι οποίες αφορούσαν:

1) στην ανάγκη άμεσης ανταπόκρισης στις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας COVID 19 στον αγροδιατροφικό τομέα και λήψης μέτρων για την ανακούφιση του παραγωγικού κόσμου και την τόνωση της αγροτικής οικονομίας, και

2) στην επιτάχυνση της υλοποίησης και την προτεραιοποίηση ενεργοποίησης νέων δράσεων του ΠΑΑ που συνάδουν με τις κατευθύνσεις της νέας ΚΑΠ για μια περισσότερο πράσινη και ψηφιακή Γεωργία.