Ως μέρος της δέσμευσης της ΕΕ να καταστήσει τα συστήματα τροφίμων πιο βιώσιμα και να προστατεύσει τους πολίτες από επιβλαβείς ουσίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποσύρει τη Mancozeb από την αγορά της ΕΕ. 

Η Στέλλα Κυριακίδη , Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε: «Η προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από επικίνδυνες χημικές ουσίες αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η μείωση της εξάρτησης από τα χημικά φυτοφάρμακα αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής Farm to Fork που παρουσιάσαμε την περασμένη άνοιξη. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι τα φυτοφάρμακα που είναι επιβλαβή για την υγεία μας χρησιμοποιούνται στην ΕΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει τώρα να αποσύρουν επειγόντως όλες τις άδειες για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν Mancozeb”. 

Το Mancozeb είναι μια δραστική ουσία που χρησιμοποιείται σε ορισμένα φυτοφάρμακα στην ΕΕ. Η πρόταση υποστηρίχθηκε από τα κράτη μέλη στη Μόνιμη Επιτροπή Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών τον Οκτώβριο. Ακολουθεί την επιστημονική εκτίμηση της EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων) η οποία επιβεβαίωσε ανησυχίες για την υγεία, ιδίως με τοξική επίδραση στην αναπαραγωγή και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Το Mancozeb έχει επίσης ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής για τον άνθρωπο και τα ζώα. 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει τώρα να ανακαλέσουν τις άδειες για όλα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν Mancozeb έως τον Ιούνιο του 2021.