Οι μεταβατικοί κανόνες που θα ισχύσουν ως το 2022 για την Κοινή Γεωργική Πολιτική είναι ανάμεσα στα θέματα που συζητούνται και ψηφίζονται αυτή την εβδομάδα στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το ΕΚ ψηφίζει κανόνες για την ομαλή μετάβαση στη μελλοντική γεωργική πολιτική της ΕΕ και αποδέσμευση 8 δισ. ευρώ ως βοήθεια για τους γεωργούς και τις αγροτικές περιοχές.

Το σχέδιο νόμου της ΕΕ, όπως συμφωνήθηκε από τους διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, παρατείνει την εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) έως το τέλος του 2022.

Οι πρόσφατα συμφωνηθέντες κανόνες για τους τρόπους με τους οποίους οι γεωργοί, οι παραγωγοί τροφίμων και οι αγροτικές περιοχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα 8 δισ. της βοήθειας για την αντιμετώπιση της κρίσης του COVID-19, με στόχο την χρηματοδότηση της ανθεκτικής, βιώσιμης και ψηφιακής ανάκαμψης τους κατά τα επόμενα δύο έτη, αποτελούν επίσης μέρος της συνολικής συμφωνίας.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τελική μορφή της μεταρρύθμισης της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ μετά το 2022 βρίσκονται σε εξέλιξη. Τόσο οι μεταβατικοί κανόνες όσο και η δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ συνδέονται στενά με τις εργασίες για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

Το ΕΚ έτοιμο να ψηφίσει τη μελλοντική χρηματοδότηση και τον προϋπολογισμό 2021

Μετά τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό και το πακέτο ανάκαμψης στις 10 Δεκεμβρίου οι ευρωβουλευτές συζήτησαν τη Δευτέρα για τον προϋπολογισμό του 2021 και θα ψηφίσουν την Παρασκευή, ενώ η συζήτηση και η ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό 2021-2027 θα γίνει την Τετάρτη.

Το ΕΚ είχε ανακοινώσει ότι είναι έτοιμο να ψηφίσει για το μελλοντικό χρηματοδοτικό πακέτο της ΕΕ και τον προϋπολογισμό του 2021, εφόσον το Συμβούλιο παρέπεμπε εγκαίρως στο Κοινοβούλιο, δηλαδή ως την τρέχουσα σύνοδο της ολομέλειας στις 14-17 Δεκεμβρίου τους κανονισμούς για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), τον Μηχανισμό για το Κράτος Δικαίου, καθώς και τον προϋπολογισμό για το 2021, όπως συμφωνήθηκε με τους ευρωβουλευτές που έλαβαν μέρος στις διαπραγματεύσεις.

Αυτή η εξέλιξη θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες της ΕΕ να λάβουν την τόσο απαραίτητη στήριξη από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το ταμείο ανάκαμψης από τις αρχές του ερχόμενου έτους.

Κλιματική αλλαγή: προετοιμασία και προσαρμογή της ΕΕ

 Οικοδόμηση ανθεκτικών κοινωνιών στην κλιματική αλλαγή ενόψει της αναμενόμενης στις αρχές του 2021 στρατηγικής προσαρμογής της ΕΕ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, προωθούν οι ευρωβουλευτές, σε ψήφισμα που θα τεθεί σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Ο στόχος δαπανών της ΕΕ για το κλίμα θα πρέπει να συμβάλει τόσο στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, όσο και στην προσαρμογή σε αυτήν, υπενθυμίζοντας ότι το κόστος της αδράνειας θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Το σχέδιο ψηφίσματος υπογραμμίζει επίσης ότι μόνο οι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή υποδομές θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Σημειώνεται ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) εκτίμησε ότι τα ακραία καιρικά και κλιματικά φαινόμενα προκάλεσαν χρηματικές απώλειες 426 δισ. κατά την περίοδο 1980-2017 στην ΕΕ των 28.

Δεδομένου ότι η ικανότητα προσαρμογής διαφέρει μεταξύ των πληθυσμών, των οικονομικών τομέων και των περιφερειών, η ΕΕ μπορεί να διασφαλίσει ότι οι μειονεκτούσες περιφέρειες και εκείνες που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή θα είναι σε θέση να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την προσαρμογή τους.