Όσον αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών, η έκθεση περιλαμβάνει προβλέψεις για μήλα, ροδάκινα και νεκταρίνια, πορτοκάλια και ντομάτες. Η παραγωγή μήλων στην ΕΕ προβλέπεται να παραμείνει σταθερή, με αυξανόμενες αποδόσεις αλλά μικρότερη έκταση. Η ευαισθητοποίηση για την υγεία και οι νέες ποικιλίες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις προτιμήσεις των καταναλωτών θα πρέπει να βοηθήσουν στην αύξηση της κατανάλωσης φρέσκου μήλου.

Η κατανάλωση ροδάκινων και νεκταρινιών στην ΕΕ αναμένεται να μειωθεί λόγω της σταθερής παραγωγής καθώς και του ανταγωνισμού από άλλα θερινά ή τροπικά φρούτα. Οι εξαγωγές πρέπει να αυξηθούν, ειδικά για τα μεταποιημένα ροδάκινα, χάρη στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση.

Η παραγωγή πορτοκαλιού της ΕΕ προβλέπεται να αυξηθεί ελαφρώς χάρη στις αυξήσεις της απόδοσης. Οι καταναλωτές αναμένεται να προτιμήσουν τα φρέσκα πορτοκάλια και το φρέσκο ​​χυμό έναντι των συμπυκνωμάτων, οδηγώντας σε μείωση της ζήτησης για πορτοκάλια για μεταποίηση. Οι εισαγωγές της ΕΕ πρέπει να αυξηθούν για να καλύψουν το κενό ζήτησης.

Τέλος, η παραγωγή φρέσκων τοματών στην ΕΕ αναμένεται να μειωθεί ως αποτέλεσμα του ισχυρού διεθνούς ανταγωνισμού και της αύξησης της ζήτησης για μικρότερες ποικιλίες, με αποτέλεσμα μείωση του όγκου αλλά αύξηση της προστιθέμενης αξίας. Η κατανάλωση μεταποιημένων τοματών θα πρέπει να παραμείνει σταθερή κατά την περίοδο προοπτικής, με παρόμοια στροφή προς προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Η έκθεση γεωργικών προοπτικών της ΕΕ για το 2020-30 περιέχει όλα τα σχετικά δεδομένα της αγοράς, συνοδευόμενα από μια εξήγηση των υποθέσεων και μια περιγραφή του μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Οι προβολές και τα σενάρια που περιγράφονται στην έκθεση θα συζητηθούν στην ετήσια γεωργική διάσκεψη της ΕΕ, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 16-17 Δεκεμβρίου 2020.