Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και το Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Η κοινή αυτή πρωτοβουλία συνυπογράφηκε από τους Νικόλαο Μουζακίτη, Πρόεδρο του Δ.Σ. της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και τον Καθηγητή Θεόδωρο Παππά, Διευθυντή Εργαστηρίου Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Στοχεύει στην ανάπτυξη δράσεων για την κοινή υποβολή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στην ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας.

Ουσιαστικά πρόκειται για συνεργασία σε δράσεις εξωστρέφειας για την ενημέρωση των αγροτών.