Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου, ενημερώνει ότι σύμφωνα Υπουργική με θέμα “Απογραφή Αγροτικών Μηχανημάτων” από 01/01/2021 ΔΕΝ θα επιτρέπεται η μεταβίβαση των γεωργικών ελκυστήρων οι οποίοι είτε δεν διαθέτουν διάταξη προστασίας, είτε διαθέτουν διάταξη προστασίας για την οποία όμως δεν υπάρχει εθνική έγκριση τύπου.