Μετά από μια έντονη διαπραγμάτευση δύο ημερών, οι υπουργοί κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τα όρια αλιευμάτων για περισσότερα από 200 εμπορικά αποθέματα ψαριών στον Ατλαντικό, τη Βόρεια Θάλασσα, τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα για το 2021 και, στην περίπτωση ειδών βαθέων υδάτων, 2021 και 2022. 

Περισσότερα από 100 από αυτά τα αποθέματα στον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα έχουν συνδιαχειριστεί με το Ηνωμένο Βασίλειο τις τελευταίες δεκαετίες. Δεδομένων των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων ΕΕ-ΗΒ σχετικά με τη μελλοντική τους σχέση, οι υπουργοί συμφώνησαν να ορίσουν προσωρινές ποσοστώσεις για τα αποθέματα ιχθύων που μοιράζονται με το Ηνωμένο Βασίλειο . Οι προσωρινές ποσοστώσεις έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίσουν τη συνέχιση της βιώσιμης αλιείας στις σχετικές περιοχές έως ότου ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Μια παρόμοια προσέγγιση συμφωνήθηκε για τη διαχείριση των αποθεμάτων με τη Νορβηγία.

Οι Brexit και COVID-19 δημιούργησαν μια άνευ προηγουμένου κατάσταση για τις αλιευτικές μας κοινότητες. Οι φετινές διαπραγματεύσεις έγιναν, σε πολλές περιπτώσεις, σε μη διαχωρισμένα νερά. Πιστεύω όμως ότι η συμφωνία που σφυρηλατήσαμε, είναι μια καλή πυξίδα για τους επόμενους μήνες. Μας επιτρέπει να διασφαλίσουμε τη συνέχεια και ένα σαφές μέλλον για τις αλιευτικές μας κοινότητες στο μέγιστο δυνατό βαθμό χωρίς να υπονομεύουμε τις δεσμεύσεις μας για αειφορία.

Η Julia Klöckner, Ομοσπονδιακή Υπουργός Τροφίμων και Γεωργίας της Γερμανίας δήλωσε σχετικά: Οι προσωρινές ποσοστώσεις περιλαμβάνουν αναλογική ανατροπή των υφιστάμενων αλιευτικών δυνατοτήτων του 2020 για τους τρεις πρώτους μήνες του 2021 (εφαρμόζοντας αναλογία 25% της συνολικής υφιστάμενης ενωσιακής ποσόστωσης). Οι υπουργοί συμφώνησαν για ορισμένες εξαιρέσεις σε αυτήν την προσέγγιση με βάση την εποχικότητα (ορισμένα αποθέματα αλιεύονται κυρίως στις αρχές του έτους, π.χ. σκουμπρί και προσφυγάκι) και επιστημονικές συμβουλές (δραστικές περικοπές για ορισμένα αποθέματα π.χ. βόρεια γαρίδα).

Για τη διαφύλαξη των αποθεμάτων, οι υπουργοί συμφώνησαν να μειώσουν τα όρια αλιευμάτων , μεταξύ άλλων, χωματίδας στο Kattegat, αστακό της Νορβηγίας στο Skagerrak, μερλούκιου και μπακαλιάρου στο νότιο τμήμα του Ατλαντικού και διάφορα είδη βαθέων υδάτων, συμπεριλαμβανομένου ενός αποθέματος γρεναδιέρου και μαύρου σπαθόψαρο.

Όσον αφορά τις αλιευτικές δυνατότητες στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, οι υπουργοί συμφώνησαν να μειώσουν περαιτέρω τις βενθοπελαγικές αλιευτικές προσπάθειες στη Δυτική Μεσόγειο κατά 7,5% με σκοπό τη διατήρηση των αλιευτικών αποθεμάτων στην περιοχή. Αυτή η μείωση αποτελεί μέρος της δέσμευσης για μια συνολική και σταδιακή μείωση έως και 40% έως τις αρχές του 2025 για προοδευτική επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης για όλα τα σχετικά αποθέματα σε αυτούς τους εξαιρετικά μικτούς τύπους αλιείας.

Ιστορικό

Η συμφωνία του Συμβουλίου επιβεβαίωσε σε μεγάλο βαθμό τις αρχικές προτάσεις της Επιτροπής, οι οποίες καθόριζαν τις αλιευτικές δυνατότητες κυρίως με τη μορφή ετήσιων συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) και ποσοστώσεων από αποθέματα ιχθύων στις διάφορες αλιευτικές ζώνες. Τα TAC και οι ποσοστώσεις αφορούν αποθέματα που διαχειρίζεται η ΕΕ είτε αυτόνομα είτε από κοινού με τρίτες χώρες, για παράδειγμα με τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο κυρίως στη Βόρεια Θάλασσα, την Κελτική Θάλασσα και το Skagerrak, ή μέσω συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο Περιφερειακών Οργανώσεων Διαχείρισης Αλιείας (ΠΟΔΑ) ). Η πρόταση για τη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο περιλαμβάνει αλιευτική προσπάθεια και άλλες τεχνικές διατάξεις.

Ο καθορισμός των TAC και των ποσοστώσεων είναι ετήσιος και, στην περίπτωση ειδών βαθέων υδάτων, διετής, διαχειριστική άσκηση που αποφασίζεται από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ.