Η επένδυση αφορά την ίδρυση μιας καινοτόμου επιχείρησης η οποία παράγει και διανέμει τοπικά και παραδοσιακά προϊόντα (ζυμαρικά, τραχανά, λαζάνια, φύλλα κ.λπ.) με χώρο γευσιγνωσίας. Η επένδυση βρίσκεται στον Πολύγυρο Χαλκιδικής.

Περιλαμβάνει ένα εργαστήριο παραγωγής ζυμαρικών (παραδοσιακά ζυμαρικά, τραχανά, λαζάνια, φύλλα κ.λπ.), έναν χώρο πωλήσεων, μια κουζίνα και έναν χώρο εστίασης και γευσιγνωσίας. Η επιχείρηση είναι μοναδική, καθώς δεν υπάρχει άλλη αντίστοιχη στην περιοχή. Ειδικά, ο χώρος εστίασης και γευσιγνωσίας αποτελεί τη μεγάλη καινοτομία της επιχείρησης.

Αποτελέσματα έργου

Η προτεινόμενη επένδυση συμβάλλει σημαντικά στους στόχους και τις προτεραιότητες του τοπικού προγράμματος LEADER. Πιο συγκεκριμένα:

  • Ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση στην περιοχή παρέχοντας ποιοτικά προϊόντα & καινοτόμες υπηρεσίες γευσιγνωσίας και τροφοδοσίας.
  • Ενισχύει την ελκυστικότητα της περιοχής παρέμβασης.
  • Προωθεί τα τοπικά προϊόντα, την τοπική γαστρονομία και γενικά την παράδοση και τον πολιτισμό της περιοχής.
  • Συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και στην εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, βελτιώνοντας το εισόδημα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
  • Προάγει την δικτύωση, τη συνεργασία και τις συνέργειες σε όλο το εύρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιοχή παρέμβασης.