Η Κυβέρνηση της Σερβίας έχει υιοθετήσει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης του αμπελοοινικού τομέα, η οποία καλύπτει λεπτομερώς την ανάπτυξη της εγχώριας οινοποίησης και αμπελουργίας έως το 2030.

Η ιδέα της προετοιμασίας αυτής της στρατηγικής ήταν το αποτέλεσμα της συνεργασίας των Υπουργείων Γεωργίας και Οικονομικών και της Ένωσης Οινοποιών και αμπελουργών της Σερβίας (SVVS), ενώ το έργο της σύνταξης της στρατηγικής ανατέθηκε στον διεθνή συμβουλευτικό οργανισμό Horwath HTL, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία στην προετοιμασία στρατηγικών για την προώθηση αμπελουργικών περιοχών.

– Μετά από ένα χρόνο σκληρής δουλειάς για την εκπόνηση της Στρατηγικής, ο Σύνδεσμος με υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι η κυβέρνηση της Σερβίας έχει υιοθετήσει ένα δεκαετές πρόγραμμα για την ανάπτυξη της οινοποίησης και της αμπελουργίας στην τακτική συνεδρία. Αυτό έθεσε μια ισχυρή βάση και άνοιξε ένα ευρύ δρόμο για την ανάπτυξη του τομέα μας, σύμωνα με τον κ. Marko Malicanin, πρόεδρος της SVVS.