Σε δύο κατηγορίες χωρίστηκαν τα υποψήφια προϊόντα της Δυτικής Ελλάδας όσον αφορά τη διαδικασία εξέτασης και σύνταξης φακέλου αναγνώρισης ως Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) ή Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση:

(α) Προϊόντα που θα διερευνηθεί αν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στα μητρώα ποιότητας και για όσα αξιολογηθούν θετικά θα υποβληθούν σχετικοί φάκελοι τα οποία είναι: Ιχθυαλιεύματα Αιτωλοακαρνανίας, Παστή λίγδα Μεσολογγίου, Γραβιέρα Αμφιλοχίας, Μαλαγουζιά Αιτωλ/νίας, Κατσικάκι Ερυμάνθου, Αρνάκι Ξηρομέρου, Παστό χοιρινό Ηλείας, Καλυβιώτικο κρεμμύδι Ηλείας, Τυρί Τσαλαφούτι Αιτωλ/νίας, Ελιά ποικιλίας Καλαμών (ως ΠΓΕ) και (β) προϊόντα για υποβολή φακέλου προς πιστοποίηση, τα οποία είναι: Πατάτα Αχαΐας, Πατάτα Ηλείας, Φράουλα Ηλείας, Καρπούζι Ηλείας, Χονδροελιά Αγρινίου, Ελαιόλαδο Αχαΐας, Ελαιόλαδο Ηλείας, Ελαιόλαδο Αιτωλοακαρνανίας και Μέλι.

Αυτό συζητήθηκε εκτενώς στην τελευταία συνεδρίαση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να ξεκινήσει η προετοιμασία φακέλων για ένα σύνολο αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σύμφωνα με άρθρο του Εντεταλμένου Συμβούλου-Βοηθού Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Μιχαήλ Γούδα, που δημοσιεύτηκε σε τοπικά μέσα, ο λόγος αυτής της κίνησης είναι ότι οι ήδη αναγνωρισμένες ονομασίες προέλευσης «αξιολογούνται πραγματικά πάρα πολύ περιορισμένες σε σχέση με τον αγροδιατροφικό πλούτο» της Δυτικής Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, «σήμερα, τα γεωργικά προϊόντα που παράγονται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και είναι καταχωρημένα στη βάση DOOR ως ΠΟΠ/ΠΓΕ είναι: το ελαιόλαδο Ολυμπία (ΠΓΕ), η Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα (ΠΟΠ), η Σταφίδα Ηλείας (ΠΓΕ), η Φέτα (ΠΟΠ), η Κεφαλογραβιέρα Αμφιλοχίας (ΠΟΠ) το αυγοτάραχο Μεσολογγίου (ΠΟΠ), καθώς και μια σειρά από οίνους ποιότητας στην Αχαΐα και την Ηλεία. Με δεδομένο ότι η περιοχή μας διαθέτει εδαφοκλιματολογικές συνθήκες τέτοιες που καθιστούν τα προϊόντα μας μοναδικά, οι παραπάνω καταχωρήσεις αξιολογούνται πραγματικά πάρα πολύ περιορισμένες σε σχέση με τον αγροδιατροφικό μας πλούτο.

Διαπιστώνοντας το συγκεκριμένο έλλειμμα και αναγνωρίζοντας ότι η παραγωγή ποιοτικά διαφοροποιημένων αγροτικών προϊόντων αποτελεί μοχλό ανάπτυξης, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προωθεί διαδικασίες καταχώρησης νέων αγροτικών προϊόντων στο Μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ) και Ορεινών Περιοχών της Ε.Ε.

Τα παραπάνω έχουν ήδη προταθεί ως ολοκληρωμένη πρόταση έργου για ένταξη σε χρηματοδότηση, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της εξαγωγικής δραστηριότητας της Δυτικής Ελλάδας.

Είναι η πρώτη φορά που η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά ένα βήμα πιο πέρα, με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε ζητήματα περιφερειακής αγροτικής ανάπτυξης, με στόχο την αντιστάθμιση των αρνητικών συνεπειών της κρίσης της πανδημίας, αλλά και της οικονομικής κρίσης γενικότερα, που μαστίζουν τον αγροτικό κόσμο της περιοχής μας, προσφέροντας τη δυνατότητα μιας σημαντικής οικονομικής ευκαιρίας στην αγροτική επιχειρηματικότητα και τοπική ανάπτυξη».