Δυστυχώς, σήμερα τα Βοοειδή στην Ελλάδα είτε έχουν εξαφανιστεί εντελώς είτε υπέστησαν σοβαρή μείωση του πληθυσμού τους. Η απώλεια των τοπικών φυλών θα προκαλέσει πολιτιστική διάβρωση και θα μειώσει την ικανότητα των τοπικών κοινοτήτων να διατηρούν τους πολιτισμούς αλλά και τα προς το ζην τους. Αυτή τη στιγμή η παραγωγή των Βοοειδών στην Ελλάδα μετράει μόλις 4 αυτόχθονες φυλές.

Η απώλεια ζωικών γενετικών πόρων μειώνει τις ευκαιρίες ανάπτυξης των τοπικών αγροτικών οικονομιών. Μπορεί επίσης να έχει αρνητικές κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις, δεδομένης της μακράς ιστορίας της εξημέρωσης και της επακόλουθης ενσωμάτωσης των κατοικίδιων ζώων στον κοινοτικό πολιτισμό.

Η αντικατάσταση των αυτοχθόνων φυλών θα μπορούσε να οδηγήσει στην απώλεια προϊόντων και υπηρεσιών που προτιμώνται από ντόπιους, ως εκ τούτου, η διατήρηση των τοπικών φυλών πρέπει να εξεταστεί στο ευρύτερο πλαίσιο της διατήρησης των αγροτικών κοινοτήτων και των υφιστάμενων οικονομικών θεμελίων τους. Μεταξύ των αυτοχθόνων φυλών βοοειδών είναι η «Βραχυκερατίκη» μια φυλή που επιβιώνει προσαρμοσμένη στις ορεινές περιοχές της Ροδόπης και είναι σε θέση να επιβιώσει σε ανώμαλο έδαφος χωρίς επιπλέον σίτιση. Είναι φυλή κατάλληλη για χαμηλή συντήρηση σε φτωχούς πληθυσμούς.

H Dr. Ευδοκία Κρυσταλλίδου, ιδρυτικό μέλος της Μπριγάδας/ Slow food, Associate Director από το Strategic Project Management Office (SPMO)της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής επισημαίνει τα βασικά εμπόδια για την εκμετάλλευση αυτού του γενετικού πόρου που αποτελούν:

-Η έλλειψη ταυτότητας προϊόντος παρόμοια με εκείνη άλλων ευρωπαϊκών παραδοσιακών φυλών, όπως οι βρετανικές φυλές Highland και Dexter και η ιταλική Maremmana.

-Η έλλειψη μιας σαφούς διαδρομής στην αγορά για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι δεν μπορούν να διεκδικήσουν ένα δίκαιο μερίδιο της αξίας τους και, ως εκ τούτου, αναγκάζονται να χρησιμοποιούν τα βοοειδή τους κυρίως για τοπική κατανάλωση κρέατος.

H ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας των κοινοτήτων του ορεινού όγκου της Ροδόπης, η διαφοροποίησης των προϊόντων ως μέσω αυξημένης αντίληψης της προστιθέμενης αξίας για τον καταναλωτή, ένα δίκαιο τμήμα των οποίων θα επιστρέψει στους κτηνοτρόφους, και η προστασία μιας αυτόχθονης φυλής που απειλείται, καθιστώντας την εμπορικά βιώσιμη σύμφωνα με το πρότυπο άλλων ευρωπαϊκών χωρών, υποστηρίζεται από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

Το online event, είναι ένα σεμινάριο για τις αυτόχθονες φυλές και την συμβολή τους στην ελληνική γαστρονομία. Εισηγητής θα είναι ο Πρόεδρος της Μπριγάδας / Slow food, μαζί με την κα Κρυσταλίδου και θα γίνει την 22 Δεκεμβρίου και ώρα Ελλάδος 16:00.

Είναι μέρος των εκδηλώσεων του Terra Madre World , διοργανώνεται μέσω της πλατφόρμας της Αμερικανικής Γεωργικής σχολής και θα μεταδοθεί online στην σελίδα της Mπριγάδας Slow Food Community https://www.chefsbrigade.gr/

Για την παρακολούθησή του θα συνδεθείτε Online εδώ : https://terramadresalonedelgusto.com/…/greek…/