Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η 2η Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα βοσκοτόπια. Συγκεκριμένα, με τροποποιητική υπουργική απόφαση προβλέπεται ότι «για το έτος 2020, οι κτηνοτρόφοι διατηρούν το δικαίωμα για αίτηση χωροταξικής ανακατανομής για το επόμενο έτος, ανεξάρτητα εάν έλαβαν ή όχι ενυπόγραφα γνώση για την επιλέξιμη έκταση που τους κατανεμήθηκε».