Σχετικά με την προτεινόμενη σήμανση στην πρόσθια πλευρά των τροφίμων ανάλογα με τη διατροφική τους αξία, μίλησε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κύριος Μάκης Βορίδης.

Με ένα σύστημα βαθμονόμησης πολύ περιορισμένο προτάθηκε η σήμανση των τροφίμων. Η σήμανση αυτή αποσκοπεί στο να ενημερώνει τους καταναλωτές για τη διατροφική αξία του προϊόντος, με τη χρήση χρωματικής βαθμίδας.

Σύμφωνα με τον κύριο Βορίδη, το σύστημα εμπρόσθιας επισήμανσης με διατροφικές πληροφορίες και η χρωματική διακύμανση από το πράσινο στο κόκκινο, ανάλογα με το πόσο θρεπτικά θεωρούνται τα προϊόντα αυτά, χρησιμοποιείται ήδη στην Ευρώπη και πρόκειται για το λεγόμενο Nutri-score.

Ωστόσο, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι «πρέπει να αποφύγουμε ένα σύστημα σήμανσης που, λόγω της υπεραπλούστευσής του, μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες διατροφικές επιλογές».

Δίνοντας ως παραδείγματα το ελαιόλαδο και τη φέτα, ο Υπουργός εξήγησε ότι με το εν λόγω σύστημα βαθμονόμησης, τα προϊόντα αυτά θα μπορούσαν να φέρουν κόκκινη επισήμανση, να «στιγματιστούν» δηλαδή ως «ανθυγιεινά» προς κατανάλωση από το κοινό, εάν το κριτήριο βαθμονόμησης ήταν η περιεκτικότητα σε λιπαρά.

Με τον τρόπο αυτό, αφενός δε λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των θρεπτικών συστατικών των προϊόντων, αφετέρου αναιρείται η συνιστώσα της ποσότητας, καθώς η κατανάλωση τροφίμων σε μεγάλη ποσότητα μπορεί να καταστεί βλαβερή, ακόμα κι αν τα προϊόντα αυτά φέρουν πράσινη σήμανση.

Ο κύριος Βορίδης ισχυρίστηκε πως ζητήθηκε η εξαίρεση των προϊόντων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. από το εν λόγω σύστημα σήμανσης, των οποίων η σύσταση δεν μπορεί να «βελτιωθεί» ώστε να γίνουν περισσότερο υγιεινά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε την πρόταση αυτή, οπότε και ασκήθηκε βέτο από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Τσεχία στην υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου βαθμονόμησης.

ΠΗΓΗ: EΡΤ