Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο σλοβένικου 197.000 ευρώ για τη στήριξη αγροτών και ψαράδων που επλήγησαν από το ξέσπασμα του κοροναϊού. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η δημόσια υποστήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό σε πολύ μικρές εταιρείες (φυσικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της στέγασης καθώς και των δραστηριοτήτων υπηρεσιών τροφίμων και ποτών. 

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να αποζημιώσει τους αγρότες και τους ψαράδες που, λόγω του κοροναϊού, δεν μπόρεσαν να εργαστούν στο αγρόκτημα ή στην αλιευτική επιχείρηση και, ως εκ τούτου, έπρεπε να προσλάβουν αντικαταστάτη εργασία για τη διάρκεια της ανικανότητάς τους για εργασία. Το μέτρο αναμένεται να ωφελήσει 260 εταιρείες. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το σύστημα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. 

Συγκεκριμένα,

(i) η ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, 120.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, και 800.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται σε όλους τους άλλους τομείς · και

 (ii) το καθεστώς θα τεθεί σε ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2021.