Ο Α.Σ. Τουρλωτής ακολουθώντας την ορθή πρακτική της διάθεσης του ελαιολάδου των Συναιτέρων του, προχωρεί σε δημοπρασία 25 τόνων ελαιολάδου ΠΟΠ Σητείας οξύτητας 0,3 και αναζητά προσφορές μέχρι την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου.

Το ακριβές κείμενο του διαγωνισμού έχει ως εξής: