Στην τουρκοκρατία οι κάτοικοι της Μεσσήνης άφηναν τους χοίρους ελευθέρους στην πόλη ώστε οι μουσουλμάνοι να μην πλησιάζουν την πόλη. Από τότε μέχρι το 1920 η πόλη είχε γεμίσει από χιλιάδες χοίρους.

Το 1920 απαγορεύτηκε να κυκλοφορούν ελευθέρα τα γουρούνια στη Μεσσήνη και οι κάτοικοι άρχισαν να ψήνουν τα γουρούνια οπότε κι ανακαλύφθηκε αυτό το ωραίο έδεσμα της ψητής γουρνοπουλας που το συναντάμε σε όλα σχεδόν τα πανηγύρια της Μεσσηνίας.