Στις 46,9 μονάδες έκλεισε τον Δεκέμβριο ο κύριος δείκτης PMI της IHS Markit για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα, τιμή υψηλότερη από τις 42,3 μονάδες του Νοεμβρίου υποδεικνύοντας σταθερή, ωστόσο ασθενέστερη, επιδείνωση των λειτουργικών συνθηκών του ελληνικού μεταποιητικού τομέα.

Η παραγωγή εξακολούθησε να μειώνεται με δριμύ ρυθμό τον Δεκέμβριο, καθώς οι ασθενείς συνθήκες ζήτησης και τα μέτρα περιορισμού είχαν αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία των εταιρειών παραγωγής αγαθών. Παρότι ο ρυθμός συρρίκνωσης εξασθένησε σε σύγκριση με τον αντίστοιχο που παρατηρήθηκε τον Νοέμβριο, ήταν παρόλ’ αυτά ο δεύτερος ταχύτερος από τον Μάιο.

Συγχρόνως, η ζήτηση των πελατών μειώθηκε περαιτέρω καθώς τα εκτεταμένα περιοριστικά μέτρα επηρέασαν τη ροή των εισερχόμενων νέων παραγγελιών. Ο ρυθμός μείωσης ήταν ο δεύτερος δριμύτερος σε διάστημα επτά μηνών παρότι εξασθένησε σε σύγκριση με τον ρυθμό μείωσης που παρατηρήθηκε τον Νοέμβριο. Αντίστοιχα, οι νέες παραγγελίες εξαγωγών μειώθηκαν σημαντικά λόγω της ασθενούς ζήτησης των πελατών από το εξωτερικό.

Η έρευνα της IHS Markit έδειξε ότι οι διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού κλιμακώθηκαν τον Δεκέμβριο, λόγω των εκτεταμένων μέτρων περιορισμού σε όλη την Ευρώπη και των δύσκολων συνθηκών που επικράτησαν στις μεταφορές αγαθών. Οι ελλείψεις από την πλευρά των προμηθευτών ήταν επίσης ένας σημαντικός παράγοντας που οδήγησε σε περαιτέρω επιδείνωση της απόδοσής των προμηθευτών στον ελληνικό μεταποιητικό τομέα. Οι χρόνοι παράδοσης προμηθειών επιμηκύνθηκαν στον μεγαλύτερο βαθμό που έχει καταγραφεί από το απόγειο της πανδημίας τον Απρίλιο. Κατά συνέπεια, η επιβάρυνση κόστους αυξήθηκε σημαντικά και με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο του 2011.

Οι εταιρείες εξακολούθησαν να προσφέρουν μειώσεις τιμών καθώς οι προσπάθειες να ενισχύσουν τις πωλήσεις παρέμειναν σημαντικές. Η μείωση των τιμών παραγωγής ήταν, παρόλα’ αυτά, μόλις οριακή, και η βραδύτερη που έχει καταγραφεί σε διάστημα τεσσάρων μηνών.

Ο ρυθμός μείωσης των θέσεων εργασίας εξασθένησε τον Δεκέμβριο παρά τη συνεχιζόμενη μείωση των πιέσεων στο εργατικό δυναμικό. Ο αριθμός των εργαζομένων υποχώρησε σε μέτριο μόνο βαθμό, ενώ η μείωση των θέσεων εργασίας συνδέθηκε και πάλι με τις περιορισμένες απαιτήσεις παραγωγής και τις απολύσεις. Ο όγκος αδιεκπεραίωτων εργασιών υποχώρησε με σημαντικό ρυθμό καθώς η ροή νέων παραγγελιών συρρικνώθηκε.

Παρόλα αυτά, τα επίπεδα αισιοδοξίας ως προς την επιχειρηματική δραστηριότητα βελτιώθηκαν στο τέλος του 2020. Οι ελπίδες ότι θα λήξει η πανδημία και τα θετικά νέα για την εύρεση του εμβολίου ενίσχυσαν τις προοπτικές των εταιρειών του μεταποιητικού τομέα, καθώς ο βαθμός εμπιστοσύνης αυξήθηκε στον εντονότερο που έχει καταγραφεί από τον Φεβρουάριο.

Οι περιορισμένες απαιτήσεις παραγωγής οδήγησαν επίσης σε ακόμα μία μηνιαία μείωση των αγορών προμηθειών και των αποθεμάτων. Η ασθενέστερη ζήτηση των πελατών οδήγησε σε δριμεία μείωση των αποθεμάτων τόσο των αγορών όσο και των έτοιμων προϊόντων.