Η σεζόν 2019/20, αν και εξακολουθεί να έχει προσωρινά στοιχεία, δείχνει την παγκόσμια παραγωγή 3.207.000 τόνων, μείωση 1,7% (55.000 τόνους) σε σύγκριση με την προηγούμενη σεζόν, κατανάλωση περίπου 3.234.000 τόνων (+ 5.8%) και εισαγωγών και εξαγωγών 1.156.000 και 1.205.000 τόνους αντίστοιχα.

Οι χώρες μέλη της ΔΟΕ θα παρήγαγαν 3.008.500 τόνους, ή 93,8% του παγκόσμιου συνόλου, κατά την περίοδο 2019/20. Η παραγωγή του ομίλου ευρωπαϊκών χωρών θα έφτανε τους 1.924.100 τόνους, μείωση 15% σε σύγκριση με την προηγούμενη εκστρατεία. Στην Ισπανία, η παραγωγή θα ήταν 1.125.300 τόνοι (-37.1%), στην Ιταλία 366.000 τόνοι (+ 110.8%), στην Ελλάδα 275.000 τόνοι (+ 48.6%) και στην Πορτογαλία 140.500 τόνοι (+ 40.1%).

Η παραγωγή των άλλων χωρών μελών της ΔΟΕ θα είχε αυξηθεί κατά 32,9%, φθάνοντας συνολικά 1.084.500 τόνους. Η Τυνησία ξεχωρίζει με 350.000 τόνους (+ 150%), ακολουθούμενη από την Τουρκία με 225.000 τόνους (+ 16,3%), το Μαρόκο με 145.000 τόνους (-27,5%) και την Αλγερία με 125.500 τόνους (+ 29,4%).

Η κατανάλωση στις χώρες μέλη της ΔΟΕ θα έφτανε τους 2.204.000 τόνους, αύξηση 3,4%, ενώ στις χώρες εκτός ΔΟΕΟ η κατανάλωση θα ήταν περίπου 1.030.000 τόνους, αύξηση 11,4% σε σύγκριση με την προηγούμενη εκστρατεία.

Ελαιόλαδο – εκτίμηση για το έτος καλλιέργειας 2020/21

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία και εκτιμήσεις της χώρας από την Εκτελεστική Γραμματεία της ΔΟΕ, η παγκόσμια παραγωγή στην εκστρατεία 2020/21 θα μπορούσε να φτάσει τους 3.197.000 τόνους, πράγμα που σημαίνει μείωση 0,3% σε σύγκριση με την προηγούμενη εκστρατεία. Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές θα ανέρχονταν σε περισσότερους από 950.000 τόνους αντίστοιχα.

Εξέλιξη της παραγωγής ελαιολάδου.

Ετήσιες τιμές διακύμανσης και με βάση 1958/59

Η συνολική παραγωγή των χωρών μελών της ΔΟΕ το 2020/21 θα είναι 2.999.500 τόνοι, ή 93,8% του παγκόσμιου συνόλου, μείωση 0,3% σε σύγκριση με την προηγούμενη εκστρατεία. Οι χώρες παραγωγής της ΕΕ προβλέπουν παραγωγή 2.232.500 τόνων, αύξηση 16%. Οι άλλες χώρες μέλη της ΔΟΕ εκτιμάται ότι παράγουν συνολικά 767.000 τόνους, μείωση 317.500 τόνων (29,3%) σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η παγκόσμια κατανάλωση θα μπορούσε να φτάσει τους 3.185.500 τόνους, μείωση 1,5% σε σύγκριση με την προηγούμενη καμπάνια.

Επιτραπέζιες ελιές – Προσωρινή καμπάνια 2019/20 και εκτίμηση για το 2020/21

Η παγκόσμια παραγωγή για την καμπάνια 2019/20 θα ανέλθει σε 3.057.500 τόνους, αύξηση 5,5% σε σύγκριση με την προηγούμενη καμπάνια. Μεταξύ των χωρών μελών της ΔΟΕ, η Ισπανία ξεχωρίζει για το βάρος της στην παγκόσμια παραγωγή (15%), παρά την πτώση 22,5%. Η παραγωγή της Αιγύπτου αυξήθηκε κατά 25% σε σύγκριση με την καμπάνια 2018/19, συνεισφέροντας 24,5% του παγκόσμιου συνόλου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις για την καμπάνια 2020/21, η παραγωγή θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 2,5% σε σύγκριση με το 2019/20, φτάνοντας τους 3.134.000 τόνους και η κατανάλωση θα αυξηθεί κατά 0,4%.

Πηγή: internationaloliveoil.org