Οι σχέσεις ΕΕ-ΗΒ αλλάζουν μετά το Brexit και τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στα τέλη του 2020. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου 2020. Υπήρξε μια μεταβατική περίοδος κατά την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε μέρος της ενιαίας αγοράς και της τελωνειακής ένωσης για να επιτρέψει διαπραγματεύσεις για τις μελλοντικές σχέσεις. Μετά από έντονες διαπραγματεύσεις, συνήφθη συμφωνία για τις μελλοντικές σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου στα τέλη Δεκεμβρίου 2020. Αν και θα εφαρμοστεί προσωρινά, θα πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο για να μπορέσει επίσημα να τεθεί σε ισχύ. Οι ευρωβουλευτές εξετάζουν επί του παρόντος το κείμενο στις εξειδικευμένες κοινοβουλευτικές επιτροπές προτού το ψηφίσουν κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας.

Ορισμένα ζητήματα καλύφθηκαν ήδη από τη συμφωνία αποχώρησης , την οποία συμφώνησαν η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο στα τέλη του 2019. Αυτή η συμφωνία σχετικά με τα ζητήματα χωρισμού αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο και των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν σε άλλα τμήματα της ΕΕ, οι χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν αναληφθεί ως κράτος μέλος, καθώς και ζητήματα συνόρων, ιδίως στο νησί της Ιρλανδίας.

Εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών

Με τη συμφωνία, τα αγαθά που ανταλλάσσονται μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των χωρών της ΕΕ δεν υπόκεινται σε δασμούς ή ποσοστώσεις. Ωστόσο, υπάρχουν νέες διαδικασίες για τη μεταφορά εμπορευμάτων από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς υπάρχουν έλεγχοι στα σύνορα σχετικά με την τήρηση των κανόνων της εσωτερικής αγοράς (για παράδειγμα υγιεινή, ασφάλεια, κοινωνικό, περιβαλλοντικό πρότυπο) ή ισχύοντες κανονισμοί του ΗΒ. Αυτό σημαίνει περισσότερη γραφειοκρατία και επιπλέον κόστος. Για παράδειγμα, όλες οι εισαγωγές στην ΕΕ υπόκεινται σε τελωνειακές διατυπώσεις, ενώ πρέπει επίσης να πληρούν όλα τα πρότυπα της ΕΕ, ώστε να υπόκεινται σε κανονιστικούς ελέγχους και ελέγχους. Αυτό δεν ισχύει για εμπορεύματα που μετακινούνται μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και ΕΕ.

Όσον αφορά τις υπηρεσίες, οι εταιρείες του ΗΒ δεν έχουν πλέον το αυτόματο δικαίωμα να προσφέρουν υπηρεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ. Εάν θέλουν να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, θα πρέπει να εγκατασταθούν εδώ.