Τον “κώδωνα” του κινδύνου, καλώντας τους κτηνοτρόφους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, κρούει ενόψει της άνοιξης για την εξάπλωση του καταρροϊκού πυρετού – δεδομένου ότι στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου υπάρχουν ήδη κρούσματα – ο διευθυντής Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κρήτης Ζαχαρίας Σωμαράς, που μίλησε στην “ΚΡΗΤΗ ΤV”.

Όπως επισημαίνει, το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με όσα έχουν επιβεβαιωθεί, έχει εντοπίσει συνολικά μέχρι στιγμής 377 εστίες καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στη χώρα μας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις τέθηκε υποψία του νοσήματος κατόπιν διαπίστωσης κλινικών συμπτωμάτων σε ζώα, ενώ υπήρξαν και ζώα-μάρτυρες τα οποία διερευνήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος ορολογικής επιτήρησης, στα οποία ανιχνεύτηκε το γονιδίωμα του ιού του καταρροϊκού πυρετού.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η διαδικασία οροτυποποίησης κατέδειξε τον ορότυπο 4 του ιού, ενώ στο νησί της Λέσβου έχουν επίσης επιβεβαιωθεί εστίες και από τον ορότυπο 16 του ιού, σε κάποιες δε από αυτές έχουν ταυτοποιηθεί και οι δύο ορότυποι του ιού. Κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και με αποφάσεις των κατά τόπους αρμόδιων κτηνιατρικών Αρχών, έχουν ληφθεί τα οριζόμενα μέτρα στις μολυσμένες εκτροφές.

Η ζώνη προστασίας

Αναλυτικότερα, η απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρει:

* «Η ηπειρωτική χώρα στο σύνολό της, η περιφέρεια Κρήτης, καθώς και οι περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Σάμου, Κέρκυρας και Λευκάδας αποτελούν ενιαία ζώνη προστασίας μέσα στην οποία τα ζώα μετακινούνται, εφόσον:

– Έχουν εξεταστεί κλινικά και δεν εμφανίζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα καταρροϊκού πυρετού του προβάτου κατά την ημέρα της μεταφοράς.

– Πριν τη μετακίνησή τους, στα ζώα έχει εφαρμοστεί κατάλληλο εντομοαπωθητικό σκεύασμα (επιλέγονται κατάλληλα σκευάσματα σε ό,τι αφορά τον χρόνο αναμονής για τα ζωικά προϊόντα).

– Η αρμόδια Αρχή στον τόπο αποστολής κοινοποιεί τη σκοπούμενη μετακίνηση των ζώων στην αρμόδια Αρχή του τόπου προορισμού τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη φόρτωση των ζώων.

– Η μετακίνηση πραγματοποιείται μετά από επαρκή εφαρμογή κατάλληλων εντομοαπωθητικών ή/και εντομοκτόνων (αφού προηγηθεί καθαρισμός και απολύμανση) στα μέσα με τα οποία μεταφέρονται τα ζώα.

* Η μετακίνηση ζώων ευαίσθητων στη νόσο ειδών προς περιφερειακές ενότητες της χώρας όπου δεν έχουν επιβεβαιωθεί εστίες της νόσου, και διαμέσου αυτών, επιτρέπονται εφόσον τα ζώα πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (Ε.Κ.) 1266/2007 της Επιτροπής ή τα ζώα ικανοποιούν οποιεσδήποτε άλλες υγειονομικές εγγυήσεις με βάση θετικό αποτέλεσμα μιας εκτίμησης κινδύνου των μέτρων κατά της εξάπλωσης του ιού του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου και της προστασίας από προσβολή από φορείς του ιού, που απαιτούνται από την αρμόδια Αρχή του τόπου προέλευσης και εγκρίνονται από την αρμόδια Αρχή του τόπου προορισμού, πριν από τη μετακίνηση των εν λόγω ζώων ή τα ζώα προορίζονται για άμεση σφαγή.

* Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που τα προς μετακίνηση ζώα έχουν εμβολιαστεί για τον ορότυπο 4 του ιού του καταρροϊκού πυρετού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 1968/234989/26.8.2020 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Υγείας Ζώων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 1266/2007 της Επιτροπής, ισχύουν τα εξής:

– Τα ζώα μπορούν να μετακινηθούν εντός της ζώνης προστασίας αμέσως μετά τον εμβολιασμό.

– Τα ζώα μπορούν να μετακινηθούν από τη ζώνη προστασίας προς περιφερειακή ενότητα της χώρας όπου δεν έχουν επιβεβαιωθεί εστίες της νόσου, και διαμέσου αυτών, αμέσως μετά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου ανοσίας που ορίζεται στις προδιαγραφές του εμβολίου ή, για τα ζώα μετακινούμενων εκτροφών, εφόσον αυτά ικανοποιούν οποιεσδήποτε άλλες υγειονομικές εγγυήσεις με βάση θετικό αποτέλεσμα μιας εκτίμησης κινδύνου των μέτρων κατά της εξάπλωσης του ιού του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου και της προστασίας από προσβολή από φορείς του ιού, που απαιτούνται από την αρμόδια Αρχή του τόπου προέλευσης και εγκρίνονται από την αρμόδια Αρχή του τόπου προορισμού πριν από τη μετακίνηση των εν λόγω ζώων».

Μάλιστα, μεταξύ των άλλων, στην ίδια ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου επισημαίνεται ότι, λόγω της ανάγκης εξοικονόμησης χρόνου και αντιδραστηρίων από τις αρμόδιες κτηνιατρικές Αρχές, δε θα πραγματοποιούνται οι ορολογικές εξετάσεις δειγμάτων αίματος από βοοειδή ή/και μικρά μηρυκαστικά που χρησιμοποιούνται ως μάρτυρες στο πρόγραμμα επιτήρησης του νοσήματος από περιοχές της χώρας όπου υπάρχει έστω και ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα της νόσου.

Επισημαίνεται περαιτέρω ότι δεν προβλέπεται στο σχέδιο εκτάκτου ανάγκης για την καταπολέμηση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου άρση των μέτρων στις εκτροφές όπου έχει επιβεβαιωθεί κρούσμα του νοσήματος. Καθώς η επικράτεια της χώρας σχεδόν στο σύνολό της αποτελεί ζώνη προστασίας για τον ορότυπο 4 του ιού, οι μετακινήσεις των ζώων ευαίσθητων στη νόσο ειδών υπάγονται στα οριζόμενα στην παρούσα εγκύκλιο, σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Κ.) 1266/2007.

«Έχουμε σύμμαχο τον καιρό»

Μιλώντας στην “ΚΡΗΤΗ ΤV”, ο Ζαχαρίας Σωμαράς ήταν κατηγορηματικός: «Η επιδημία μάς έπιασε, ευτυχώς, τέλη καιρού. Οπότε, λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας, δεν έχουμε μεγάλη ανάπτυξη των εντόμων που είναι ο ενδιάμεσος φορέας που μεταδίδει το νόσημα και περιορίστηκε σε πάρα πολύ μικρό αριθμό και ζώων και εκτροφών»…

Όμως, όπως ξεκαθαρίζει, με την έναρξη της ανοιξιάτικης περιόδου ο κίνδυνος θα είναι ακόμα μεγαλύτερος, και κάλεσε όλους τους κτηνοτρόφους να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. «Επαγρυπνούμε αναγκαστικά, διότι υπάρχει περίπτωση ο ιός αυτός να μας κάνει κάποια “έκρηξη” την άνοιξη.

Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προετοιμασμένοι και να παίρνουμε μέτρα από τώρα. Και γι’ αυτό έχουν βγει οδηγίες από την Περιφέρεια Κρήτης για το πώς πρέπει να μεταφέρονται τα ζώα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των εντόμων. Δηλαδή, θα πρέπει να ψεκάζονται τα αυτοκίνητα όταν φεύγουν από τις μονάδες και να γίνεται απεντόμωση και στα ζώα επάνω…».

«Στην Ανατολική Κρήτη βασικά είχαμε πρόβλημα. Στα σύνορα Ηρακλείου με τον νομό Λασιθίου και στην περιοχή της Σητείας είχαμε μεμονωμένα κρούσματα σε δύο μονάδες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε “ζωντανή” επιδημία σε κανένα σημείο. Σε μονάδες που είχαν πρόβλημα γύρω στις 15 με 20 Νοεμβρίου, τώρα έχει σταματήσει και εκεί η επιδημία», σύμφωνα με τον Ζαχαρία Σωμαρά…

«Από το υπουργείο έχει χαρακτηριστεί όλη η Κρήτη ως ζώνη προστασίας, εκτός από τη ζώνη ελέγχου με τα 20 χιλιόμετρα πέρα από τις μονάδες που εκδηλώθηκε το νόσημα. Αυτή η επιδημία δεν έχει σχέση με τη δημόσια υγεία. Δηλαδή δε μεταδίδεται το νόσημα στον άνθρωπο. Δεν έχει καμία σχέση με την κατανάλωση του κρέατος. Αλλά προκαλεί τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις στα κοπάδια…».

Πηγή: neakriti.gr