Την «εξαίρεση εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο του υπόμετρου 4.1 (σ.σ. Σχέδια Βελτίωσης) και αφορούν την κατασκευή θερμοκηπίων, διχτυοκηπίων» και άλλων μορφών εντατικής καλλιέργειας, «από τον περιορισμό των 2,5 μέτρων από τα όρια του γηπέδου σύμφωωνα με τον ν. 4599/4-3-2019» ζητά με ανακοίνωσή του ο Αγροτικός Σύλλογος Τυμπακίου Δήμου Φαιστού από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή του αναφέρει τα παρακάτω, εξηγώντας το πρόβλημα και τους λόγους για τους οποίους ζητά την παραπάνω εξαίρεση:

«Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα πρέπει να δημιουργήσει ένα θεσμικό πλαίσιο στο όποιο να γίνει σαφής διαχωρισμός μεταξύ κτιριακών εγκαταστάσεων θερμοκηπίων και των κτιριακών εγκαταστάσεων που αφορούν την κατασκευή κτιρίων. Στην περίπτωση που οι κτιριακές εγκαταστάσεις αφορούν την κατασκευή θερμοκηπίου θα πρέπει να εξαιρεθούν από τον περιορισμό των 2,5 μέτρων από τα όρια του γηπέδου.

Άλλωστε είναι λογικό να υπάρξει ένας διαχωρισμός μεταξύ θερμοκηπίων και κτιρίων αφού σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε για την κατασκευή θερμοκηπίου να απαιτείται και άδεια από την πολεοδομία.

Σε αντίθετη περίπτωση, λόγω του πολυτεμαχισμού που υπάρχει, η επένδυση για την κατασκευή θερμοκηπίου κρίνεται μη βιώσιμη και όλο το υπόμετρο 4.1 μετά από τόσα χρόνια καθυστέρησης (προκηρύχτηκε το 2017) οδηγείται στην παταγώδη αποτυχία εγκλωβίζοντας επενδυτές και οδηγώντας τους σε οικονομική καταστροφή.»