Τα τελευταία χρόνια έχουμε αρκετοί ακούσει την λέξη ζεόλιθος και την χρήση του στην γεωργία. Ο ζεόλιθος είναι ένα πορώδες πέτρωμα το οποίο λόγω της μορφής και της σύστασης του μπορεί να λειτουργήσει θετικά στην ανάπτυξη των φυτών. Η χρήση του στην γεωργία γίνεται μέσω της ενσωμάτωσης ζεόλιθου στο έδαφος ή και μέσω του ψεκασμού στο φύλλωμα. Ξεκινώντας να αποσαφηνίσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Ο ζεόλιθος δεν είναι λίπασμα αλλά ένα φυσικό ορυκτό το οποίο δρα επικουρικά βελτιώνοντας τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους. Πως όμως λειτουργεί και ποιες είναι αυτές οι ιδιότητες που προκαλούν αυτές τις ωφέλειες;

Ο ζεόλιθος λοιπόν είναι ένα πέτρωμα το οποίο έχει στην επιφάνεια του μεγάλες ποσότητες αρνητικών φορτίων οι οποίες έχουν την δυνατότητα να έλκουν τα θετικά φορτισμένα ιόντα όπως το κάλιο, το αμμώνιο και άλλα, αποτρέποντας έτσι την έκπλυση και το χάσιμο (ειδικά στην περίπτωση του αζώτου) των σημαντικότατων αυτών θρεπτικών. Η χαλαρή έλξη των κατιόντων από τον ζεόλιθο αποτρέπει αφενός το χάσιμο τους αλλά επιτρέπει την αργή αποδέσμευση τους από αυτόν λειτουργώντας έτσι σαν αποθήκες θρεπτικών.

Μια ακόμα σημαντική ωφέλεια που μας δίνει ο ζεόλιθος είναι η ικανότητα του λόγω του πορώδους του να συγκρατεί νερό και να το αποδεσμεύει σιγά σιγά. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν ο ζεόλιθος μπορεί να απορροφήσει νερό ίσο με το 60% του βάρους του κάτι τον κάνει πολύ σημαντικό ειδικά σε αμμώδη εδάφη ξηρών περιοχών. Επιπλέον η ύπαρξη του πετρώματος αυτού στο έδαφος βελτιώνει την δομή του κάνοντας τον αερισμό του πιο εύκολο. Δηλαδή εν κατακλείδι λειτουργεί σαν ένα άριστο εδαφοβελτιωτικό.

Πέρα από την χρήση στο έδαφος ο ζεόλιθος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με ψεκασμό φυλλώματος καθώς προστατεύει από ηλιακά εγκαύματα, λειτουργεί ως εντομοαπωθητικό αλλά και προστατεύει από μυκητολογικές ασθένειες φυλλώματος.  Αυτό το επιτυγχάνει καθώς απορροφώντας το νερό δημιουργεί συνθήκες δυσχερείς για την βλάστιση των σπορίων των μυκήτων. 

Συμπερασματικά λοιπόν ο ζεόλιθος είναι ένα πολύ σημαντικό υλικό για την γεωργία αλλά δεν είναι και το ” μαγικό φίλτρο”  που λύνει όλα μας τα προβλήματα