Τα εσπεριδοειδή της Αργολίδας αντιμετωπίζουν φέτος μια πρωτοφανή κατάσταση που με βεβαιότητα οδηγεί σε κατάρρευση της αγροτικής οικονομίας της περιοχής με μακροπρόθεσμες συνέπειες.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρος της ΚΑΣΟΑ ΔΑΝΑΟΣ Κ. Πιπέρος, “αφενός επικρατούν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και πολλές βροχές που μειώνουν την αντοχή στο χρόνο των προϊόντων και αφετέρου, ενώ βρισκόμαστε στη μέση της εμπορικής περιόδου έχει διακινηθεί λιγότερο από το 10% της ποσότητας.

Είναι λοιπόν απολύτως βέβαιο πώς βρισκόμαστε εμπρός από μια μεγάλη κατάρρευση του εισοδήματος των παραγωγών που οριακά μπορεί να συγκρατηθεί αν υπάρξουν άμεσες ενέργειες εκ μέρους του υπουργείου και συγκεκριμένα:

1) Έκτακτη αύξηση των ποσοτήτων κοινωνικής απόσυρσης των Οργανώσεων Παραγωγών με στόχο την στήριξη της εμπορίας και

2) Στρεμματική ενίσχυση με σκοπό την συνέχιση της καλλιέργειας και την επόμενη περίοδο, που με τις συνθήκες που επικρατούν δεν μπορεί να υποστηριχθεί από τους παραγωγούς”.