Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας, ανακοινώνεται ότι οι αμπελοκαλλιεργητές οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου που δεν υπέβαλλαν δήλωση συγκομιδής εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (20η Δεκεμβρίου 2020), μπορούν να υποβάλλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις έως την 13η Ιανουαρίου 2021, πέραν της οποίας εμπίπτουν στην περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης συγκομιδής. Σε κάθε περίπτωση θα τους επιβληθούν κυρώσεις με τη μορφή χρηματικών προστίμων.

Αναλυτικότερα, σε περιπτώσεις εκπρόθεσμων δηλώσεων, το ύψος του προστίμου κυμαίνεται από 100 € έως 1.500 €, ενώ σε περιπτώσεις μη υποβολής της δήλωσης συγκομιδής, το ύψος του προστίμου κυμαίνεται από 200 € έως 5.000 €.

Επιπλέον των χρηματικών προστίμων που αναφέρονται παραπάνω, οι αμπελοκαλλιεργητές που εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις δεν επωφελούνται των διαφόρων ευεργετημάτων του μέτρου των επενδύσεων σε οινοποιητικές επιχειρήσεις, καθώς και του προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων.