Τη φετινή χειμερινή περίοδο έχουν καταγραφεί σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή με αποτέλεσμα να παρατηρείται μη ομαλός λήθαργος των δέντρων, φούσκωμα των οφθαλμών και σε πολλές περιπτώσεις άνθηση των οφθαλμών. 

Ειδικά σε πρώιμες ποικιλίες ροδακινιάς και λιγότερο σε πρώιμες και μεσοπρώιμες ποικιλίες κερασιάς το φαινόμενο είναι πολύ έντονο.

Αυτή η χρονική διαταραχή στην εφαρμογή χαμηλών θερμοκρασιών που προκύπτει από το μειωμένο ψύχος προκαλεί στρες και οδηγεί σε σημαντικά πολλές φορές προβλήματα στην υγεία των δέντρων καθώς αυτά είναι πιο ευαίσθητα σε μύκητες που διαχειμάζουν σε αυτά είτε μπορεί μετέπειτα από διάφορους παράγοντες (π.χ. απότομη μείωση της θερμοκρασίας ) να νεκρώσουν οφθαλμοί, κλαδίσκοι ή ακόμη σε μερικές περιπτώσεις και ολόκληρο το δέντρο.

Μερικά μέτρα αντιμετώπισης είναι τα παρακάτω:

Το κλάδεμα θα πρέπει να καθυστερήσει μιας και ξυπνάει τα δέντρα από το λήθαργο ειδικά σε πρώιμες ποικιλίες και να γίνει λίγο πριν την άνθηση.

Στην ανθοφορία πρέπει να γίνεται σχολαστικός έλεγχος για το αν τα άνθη είναι καλά ανεπτυγμένα και φυσιολογικά μορφολογικά. Εάν δεν κρίνεται χρήσιμη η τοποθέτηση κυψελών ώστε να βοηθηθεί η επικονίαση και η καρπόδεση.

Σε περιοχές με ιδιαίτερα μειωμένο ψύχος υπάρχει ο κίνδυνος να μην εκπτυχθούν και οι βλαστοφόροι οφθαλμοί. Εάν οι ανθοφόροι οφθαλμοί δεν διογκώθηκαν ή έπεσαν, να μην γίνεται κλάδεμα μέχρι να εκπτυχθούν οι βλαστοφόροι οφθαλμοί για να υπάρχει ικανοποιητική βλαστική ανάπτυξη την τρέχουσα χρονιά.

Εφαρμογές με ψεκασμούς που μπορούν να γίνουν και κρίνονται αναγκαίοι είναι:

Ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα σε δοσολογίες που δε πρέπει να ξεπερνούν τις φυσιολογικές.

Ψεκασμός με οργανικά μυκητοκτόνα σε σύντομο χρονικό διάστημα (όχι συντομότερα από όσο ορίζει η ετικέτα του οργανικού μυκητοκτόνου κα του χαλκούχου μετά την επέμβαση με χαλκό)από το ψεκασμό με χαλκούχο.

Ψεκασμός με σκευάσματα φυκιών και αμινοξέων καθώς και υγρού χαλκού τα οποία ενισχύουν τη φυσική άμυνα του φυτού.

Αργότερα πριν την άνθηση συστήνεται ψεκασμός με μείγμα ιχνοστοιχείων κυρίως βόριο και χουμικά οξέα για καλύτερη άνθηση καρπόδεση και ενίσχυση των βλαστοφόρων οφθαλμών.