Από τον ΕΛΓΑ ανακοινώθηκε ότι οι παραγωγοί που έπαθαν ζημιά στις καλλιέργειές τους (σιτηρά, λαχανικά κλπ), στο Ζωικό Κεφάλαιο ή σε αποθηκευμένα προϊόντα, από την πλημμύρα της 12/1/2021 μπορούν να τα δηλώσουν στους κατά τόπους ανταποκριτές αφού πρώτα επικοινωνήσουν μαζί τους στα παρακάτω τηλέφωνα:

Για τους οικισμούς Σάπες, Αρσάκειο, Χαμηλό, Πρωτάτο:
Τούλα Λουλού τηλ.: 2532350107
Για τους οικισμούς Λοφάριο, Αετόλοφος:
Γρηγόρης Ζερβούλης τηλ.: 2532350119
Για τους οικισμούς Αρίσβη, Άμφια: Δήμος Κοτζαμπάσης τηλ.: 2532350113