Την ανασκοπούμενη εβδομάδα συνεχίσθηκε με κανονικούς για την εποχή επίπεδα η εξαγωγή – διακίνηση εσπεριδοειδών. Οι καταναλωτικές αγορές δεν είναι πλέον κορεσμένες  και η ζήτηση έχει αυξηθεί λόγω και των χαμηλών θερμοκρασιών. Αυτός ο μήνας θα είναι καθοριστικός για το υπόλοιπο της εμπορικής περιόδου.

H εξαγωγή επιτρ. σταφυλιών ουσιαστικώς περαιώθηκε. Ανακεφαλαιωτικά οι τιμές τους κατά την εφετεινή εμπορική περίοδο δεν ήταν σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Η εξαγωγή μήλων συνεχίζεται με εκτίμηση του ρυθμού εξαγωγών τους μειωμένη  -4,9% (42.419 τ. έναντι 44.601 τ.),  Επίσης συνεχίζεται η εξαγωγή φράουλας, αγγουριών κλπ κηπευτικών.

Συνεχίζεται η εξαγωγή ακτινιδίων, 95.250 t. έναντι 96.007 τ. αντίστοιχα πέρισυ.

Οι άνθρωποι στο σπίτι με το lockdown ασχολούνται περισσότερο από ποτέ με θέματα όπως η υγεία, η φυσική κατάσταση, το μαγείρεμα κ.α με συνέπεια και την αύξηση της κατανάλωσης νωπών φρούτων – λαχανικών.

Εξακολουθούν να παρατηρούνται φαινόμενα διακίνησης  ατυποποίητων  ακτινιδίων και εσπεριδοειδών (κατ ευθείαν από τον αγρό) από «έλληνες, ιταλούς και βαλκάνιους εμπόρους», που δεν έχουν φορολογικό εκπρόσωπο και δεν είναι εγγεγραμμένοι ως οφείλουν στο ΜΕΝΟ και την τρέχουσα εμπορική περίοδο.