Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για τον μήνα Νοέμβριο 2020, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής: Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Νοεμβρίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2019, παρουσίασε αύξηση 1,5%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Νοεμβρίου 2019, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2018, είχε παρουσιάσει μείωση 2,8%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 1,5%, τον μήνα Νοέμβριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2019, οφείλεται στην αύξηση κατά 1,9% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στις μεταβολές της ομάδας λαχανικά και κηπευτικά.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Νοέμβριο 2020, σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου 2020, παρουσίασε μείωση 0,6%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2019 – Νοεμβρίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2018 – Νοεμβρίου 2019, παρουσίασε μείωση 1,2%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Νοεμβρίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2019, παρουσίασε μείωση 3,3% έναντι μείωσης 1,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Νοεμβρίου 2019 με τον Νοέμβριο 2018.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 3,3%, τον μήνα Νοέμβριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2019 (Πίνακας 4), οφείλεται στη μείωση κατά 4,0% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ενέργεια και λιπαντικά.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Νοέμβριο 2020, σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου 2020, παρουσίασε αύξηση 0,5%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2019 – Νοεμβρίου 2020, παρουσίασε μείωση 2,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2018 – Νοεμβρίου 2019.

Για τους σχετικούς πίνακες και τα γραφήματα πατήστε εδώ