Σε έγγραφο του Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο περιγράφονται οι διαδικασίες για εισαγωγή προϊόντων  στην Μεγ. Βρετανία  προέλευσης Ε.Ε, απόσπασμα του οποίου παραθέτουμε ως προς τα απαιτούμενα Πιστοποιητικά.

Συγκεκριμένα:

           Β. Έλεγχοι και Πιστοποιητικά

           Για την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία ορισμένων προϊόντων προέλευσης ΕΕ θα απαιτείται κάποιου είδους πιστοποιητικό. Σε αυτά τα προϊόντα περιλαμβάνονται ζώα, φυτά, αγροτικά προϊόντα,                                ………………………..[1]

1.            Φυτά και Προϊόντα Φυτικής Προέλευσης

1.1.         Από την 1/1/2021 απαιτείται προαναγγελία εισαγωγής[2] (από το μέρος που διεκπεραιώνει την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία) και φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό για όλα τα φυτά και προϊόντα φυτικής προέλευσης υψηλής προτεραιότητας που εισάγονται στη Μεγάλη Βρετανία από την ΕΕ.

 ………..

     Ο εξαγωγέας από την ΕΕ θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει το φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό πριν από την αναχώρηση των προϊόντων

……………………..

Τα φυτά και προϊόντα φυτικής προέλευσης υψηλής προτεραιότητας θα υπόκεινται σε ελέγχους τεκμηρίωσης[3] και ταυτότητας[4]. Επιπλέον, θα πραγματοποιείται φυσική επιθεώρηση[5] στον προορισμό τους.

……………………………….