Ο ισπανικός κλαδικός τύπος αναφέρεται σε ορισμένα δημοσιεύματα στην ανακοίνωση της κατασκευής, από πλευράς της ισχυρής ενεργειακής ισπανικής εταιρίας Ιberdrola, αιολικού πάρκου στην Ελλάδα.

Αναλυτικότερα, η ισπανική ενεργειακή Iberdrola έχει ανακοινώσει επενδυτικό σχέδιο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συνολικής αξίας 75 δις ευρώ για το διάστημα 2020-2025. Εντός του σχεδίου αυτού, συμπεριλαμβάνονται επενδύσεις στην Ελλάδα, καθώς η εταιρία από το προηγούμενο έτος είχε λάβει άδεια για την κατασκευή τεσσάρων αιολικών πάρκων, συνολικής ισχύος 138 MW, τα Άσκιο ΙΙ και Άσκιο ΙΙΙ στο ομώνυμο όρος της Κοζάνης ισχύος 33,6 MW και 50 MW αντίστοιχα, στο Ροκάνι Βοιωτίας ισχύος 16.8 MW και Μικρονόρος στη Ροδόπη ισχύος 33,6 MW.

Στις 13 Ιανουαρίου τ.έ. έγινε γνωστό ότι η εταιρία ξεκίνησε τις εργασίες για την κατασκευή του τελευταίου, στο οποίο θα τοποθετηθούν οκτώ ανεμογεννήτριες V150 ισχύος 4,2 MW η κάθε μία, ύψους 105 μέτρων και διαμέτρου 150 μέτρων. Η ισπανική εταιρία αποτελεί ηγέτη στην αιολική ενέργεια παγκοσμίως και στην Ελλάδα κατέχει την ελληνική Rokas Renewables, την πρωτοπόρο εταιρία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της χώρας.

Τα δημοσιεύματα αναφέρονται θετικά στην εκκίνηση των εργασιών κατασκευής του αιολικού πάρκου στη Ροδόπη και στο γεγονός ότι η εν λόγω επενδυτική κίνηση αποτελεί μέρος της στρατηγικής τοποθέτησης της Ιberdrola στον κλάδο της ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα.