Το Μπάρι στην Ιταλία, τα Χανιά και η Χαέν στην Ισπανία είναι οι πιο αντιπροσωπευτικές αγορές ελαιολάδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλύπτουν περισσότερο από το 60% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου. Οι τιμές σε αυτές τις τρεις χώρες, ιδίως στην Ισπανία, έχουν αντίκτυπο και σε άλλες χώρες παραγωγής, και κυρίως στα ελαιόλαδα που σκοπεύουν να εξάγουν.

Από την καλλιεργητική περίοδο 2011/2012 έως την καλλιεργητική περίοδο 2020/2021, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στη Χαέν της Ισπανίας είχε τιμή μικρότερη των 214,4 ευρώ ανά 100 κιλά κατά το 25% του εν λόγω χρονικού διαστήματος και υπερέβη τα 322,3 ευρώ ανά 100 κιλά κατά, επίσης, το 25% του εν λόγω χρονικού διαστήματος. Η μέση τιμή αυτής της περιόδου ήταν περίπου 274,2 ευρώ ανά 100 κιλά. Οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές ήταν 423 ευρώ και 174,3 ευρώ ανά 100 κιλά αντίστοιχα.

Τα τελευταία στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (ΔΣΕ) έδωσαν τιμή για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στα 252 ευρώ ανά 100 κιλά (+17,1% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου).

Οι τιμές του ραφινέ ελαιολάδου στη Χαέν διαμορφώθηκαν στα 193 ευρώ ανά 100 κιλά (+1,4% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου).

Στο Μπάρι της Ιταλίας, το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο είχε λιγότερο από 317 ευρώ ανά 100 κιλά για το 25% του χρονικού διαστήματος μεταξύ 2011/2012-2020/2021 και το 25% του ίδιου διαστήματος ξεπέρασε τα 542 ευρώ ανά 100 κιλά. Η μέση τιμή αυτής της περιόδου ήταν περίπου 416 ευρώ ανά 100 κιλά. Οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές ήταν 614 και 221 ευρώ ανά 100 κιλά αντίστοιχα.

Τα τελευταία στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (ΔΣΕ) έδωσαν τιμή για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στα 480 ευρώ ανά 100 κιλά (+50% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου).

Στα Χανιά, το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο είχε λιγότερο από 236 ευρώ ανά 100 κιλά για το 25% του χρονικού διαστήματος μεταξύ 2011/2012-2020/2021 και το 25% του ίδιου διαστήματος ξεπέρασε τα 296 ευρώ ανά 100 κιλά. Η μέση τιμή αυτής της περιόδου ήταν περίπου 268,7 ευρώ ανά 100 κιλά. Οι μέγιστες και οι ελάχιστες τιμές ήταν 388 ευρώ και 182 ευρώ ανά 100 κιλά αντίστοιχα.

Τα τελευταία στοιχεία του ΔΣΕ έδωσαν τιμή για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στα 232,5 ευρώ ανά 100 κιλά (-1,1% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου).

Τα τελευταία στοιχεία για την τιμή του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου στο Trás-os-montes-Portugal της Πορτογαλίας, την υπολογίζουν στα 280 ευρώ ανά 100 κιλά. Η τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου από την Τυνησία άρχισε να μειώνεται από την περίοδο καλλιέργειας 2019/2020, φθάνοντας στα 186 ευρώ ανά 100 κιλά τον Σεπτέμβριο του 2020. Χαρακτηριστικό είναι ότι η μέση τιμή ανά ετήσια καλλιεργητική περίοδο ήταν 228,7 ευρώ ανά 100 κιλά. Τα τελευταία στοιχεία για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στην Τουρκία εκτιμούσαν την τιμή στα 264 ευρώ ανά 100 κιλά τον Δεκέμβριο του 2018.