Ενιαία έγκριση εγκατάστασης διάρκειας πέντε ετών για την καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης (υπό κάλυψη) χορηγεί με έγγραφό του το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην εταιρεία με την επωνυμία «CANMED Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «CANMED», εντός ενιαίας έκτασης 41,71461 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση ΑΪΒΑΘΙΑ, εκτός οικισμού της Τ.Κ. Νεοχωρίου του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, Π.Ε. Ευβοίας.

Στην ίδια έκταση, η εταιρεία θα μπορεί να καλλιεργεί, επεξεργάζεται, μεταποιεί φαρμακευτική κάνναβη και να παράγει τελικά προϊόντα.

Η καλλιεργούμενη έκταση θα είναι ελεγχόμενο θερμοκήπιο 25.750 τ.μ.