Έως την 31 Ιανουαρίου 2021 η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης-δήλωσης επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) για ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα στην  ηλεκτρονική πλατφόρμα την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν για το νέο έτος 2021 (Ενότητα Ασφαλισμένοι-> Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών από 1/1/2021). Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας δηλώνεται για τους κλάδους Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχής σε ενιαία αίτηση και ισχύει για όλο το 2021.