Έντεκα (11) έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,490.246,49 ευρώ, με συνολική δημόσια δαπάνη 768.792,52 ευρώ θα υλοποιηθούν το προσεχές χρονικό διάστημα στην Κρήτη, μέσω των κονδυλίων υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER Ν. Χανίων.

Τις συμβάσεις των έργων, υπέγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, κ. Άρης Παπαδογιάννης και οι εκπρόσωποι των ιδιωτών που επιλέχθηκαν, για να επωφεληθούν μέσω του εν λόγω χρηματοδοτικού εργαλείου.

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν – όπως ορίζει το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 – αφορούν Ιδιωτικές Παρεμβάσεις κι έχουν να κάνουν κυρίως με τον τουριστικό τομέα και την μεταποίηση.

«Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, είναι ο εγγυητής της επιτυχίας της συγκεκριμένης δράσης. Είχε προηγηθεί τον Μάϊο του 2020, η αντίστοιχη διαδικασία που αφορούσε φορείς του Δημοσίου. Σήμερα, υπογράψαμε με έντεκα ιδιώτες οι οποίοι θα επωφεληθούν από τους πόρους του προγράμματος. Η στόχευση μας σταθερά, κινείται στην λογική της αξιοποίησης οποιασδήποτε πηγής χρηματοδότησης και χρηματοδοτικού εργαλείου, το οποίο μπορεί να συμβάλει στην συνολική προσπάθεια, της Αναπτυξιακής αναβάθμισης του νησιού μας. Πέραν από τις μεγάλες δημόσιες παρεμβάσεις, δείχνουμε σταθερά το ενδιαφέρον μας και για τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες μπορούν να επωφεληθούν μέσω των προγραμμάτων που τρέχει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης», ανέφερε στις δηλώσεις του, ο κ. Παπαδογιάννης.